Scheuerpflug, Paul

     
Příjmení:
Surname:
Scheuerpflug Scheuerpflug
Jméno:
Given Name:
Paul Paul
Jméno v originále:
Original Name:
Paul Scheuerpflug
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.07.1896 Netphen /
03.07.1896 Netphen /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.08.1945 POW Camp Auschwitz /
08.08.1945 POW Camp Auschwitz /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 68. pešej divízie Commander of 68th Infantry Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami. Recipient of the Knight's Cross with Oak Leaves.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Scheuerpflug
URL : https://www.valka.cz/Scheuerpflug-Paul-t124346#423571 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Scheuerpflug Scheuerpflug
Jméno:
Given Name:
Paul Paul
Jméno v originále:
Original Name:
Paul Scheuerpflug
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
06.08.1914 praporeční junker
15.10.1914 svobodník
04.12.1914 praporeční junker-poddůstojník
22.03.1915 praporčík
14.07.1915 poručík
31.07.1925 nadporučík
01.02.1931 kapitán
01.01.1936 major
01.02.1939 podplukovník
01.01.1942 plukovník
01.01.1944 generálmajor
01.08.1944 generálporučík
06.08.1914 Fahnenjunker
15.10.1914 Gefreiter
04.12.1914 Fahnenjunker-Unteroffizier
22.03.1915 Fähnrich
14.07.1915 Leutnant
31.07.1925 Oberleutnant
01.02.1931 Hauptmann
01.01.1936 Major
01.02.1939 Oberstleutnant
01.01.1942 Oberst
01.01.1944 Major General
01.08.1944 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Scheuerpflug
URL : https://www.valka.cz/Scheuerpflug-Paul-t124346#436221 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více