Main Menu
User Menu

Scheer (Široký), Armín

     
Příjmení:
Surname:
Scheer (Široký)
Jméno:
Given Name:
Armín
Jméno v originále:
Original Name:
Armín Scheer (Široký)
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník v. z.
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
doc. MUDr. DrSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.07.1911 Turčianske Teplice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.05.1981 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Klůc, Jiří: Zapomenutí slovenští lékaři v Buzuluku, Vojnová kronika 2018 / 02
Klůc, Jiří: Sokolovo ve stínu propagandy, Svět křídel 2016, ISBN-978-80-87567-85-2
URL : https://www.valka.cz/Scheer-Siroky-Armin-t42604#623522Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Scheer (Široký)
Jméno:
Given Name:
Armín
Jméno v originále:
Original Name:
Armín Scheer (Široký)
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Reálne gymnázium, Turčiansky Svätý Martin /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Univerzita Komenského, Bratislava /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.10.1942 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR štábní kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník v. v.
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.08.1938-DD.MM.1939 Sborová nemocnice 9
DD.02.1942-15.07.1942 1. československý pěší prapor
15.07.1942-DD.MM.RRRR 1. československý polní prapor
30.05.1943-DD.MM.1944 1. československá samostatná brigáda
DD.MM.1944-DD.MM.1944 1. Československý tankový pluk
DD.MM.1944-DD.MM.1945 1. československá samostatná tanková brigáda
DD.MM.1945-DD.10.1947 3. tanková brigáda
DD.10.1947-DD.04.1949 Tankový sbor
Vyznamenání:
Awards:

10.08.1945

Řád vlastenecké války 2. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 2-й степени
-

DD.MM.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

DD.MM.RRRR

Medaile za bojové zásluhy
Medal for Combat Merit
Медаль За боевые заслуги
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Dukelská pamětní medaile
Commemorative Medal of the Dukla Battle
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Klůc, Jiří: Zapomenutí slovenští lékaři v Buzuluku, Vojnová kronika 2018 / 02
Klůc, Jiří: Sokolovo ve stínu propagandy, Svět křídel 2016, ISBN-978-80-87567-85-2
URL : https://www.valka.cz/Scheer-Siroky-Armin-t42604#623523Verze : 0
MOD
plukovník doc. MUDr. DrSc. Scheer (Široký) Armín
* 15.7.1911 Turčianske Teplice

Jednotka v bitvě u Sokolova: Zdravotní četa (jmenný seznam)
Kmenové číslo: 134/m
Zapsán do stavu 1.ČSSPP: Buzuluk 9.2.1942
Vyznamenání:
1948 - Sokolovská pamětní medaile

U Sokolova přidělen k 1.rotě.
1945 - 1. ČS samostatné tankové brigády, demobilizoval.
Přednosta kliniky.

Zdroj: Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
URL : https://www.valka.cz/Scheer-Siroky-Armin-t42604#168014Verze : 2
MUDr. Armín Scheer-Široký sa narodil 15.07.1911 v Turčianskych Tepliciach v rodine židovského pôvodu. V Turčianskom Svätom Martine vyštudoval reálne gymnázium a neskôr na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získal titul MUDr.

V auguste 1938 nastúpil vojenskú prezenčnú službu ako lekár u Sborové nemocnice 9 v Bratislave. Službu vykonával spolu s Karolom Büchlerom, s ktorým sa neskôr stretol v Buzuluku.

Po vzniku Slovenského štátu bol Armín Scheer z rasových dôvodov prepustený z armády. Emigroval najprv do Poľska, odkiaľ sa po obsadení Poľska Červenou armádou dostal ďalej do Sovietskeho zväzu. Tam sa živil ako lekár. Začiatkom roka 1942 sa dozvedel o vznikajúcej československej jednotke v Buzuluku. Tam bol 07.02.1942 odvedený v hodnosti čatár ašpirant. Od júla 1942 zastával funkciu zástupcu veliteľa zdravotníckej čaty a v októbri 1942 bol povýšený do dôstojníckej hodnosti podporučík v zálohe.

S 1. československým poľným práporom odchádza vo funkcii veliteľa zdravotníckej čaty na front a zúčastnil sa bitky o Sokolovo. Ako veliteľ práporného obväziska sa vyznamenal a pomohol zachrániť desiatky vojakov. Za to sa ale nedočkal žiadneho vyznamenania, keďže sa rozhodol k ústupu bez obdržania rozkazu.

Po vzniku 1. československej samostatnej brigády sa stáva lekárom delostreleckého oddielu a v lete 1944 sa stal šéflekárom 1. československého tankového pluku, po reorganizácii 1. československej samostatnej brigády, s ktorou dorazil až do Prahy.

Po skončení vojny zostal slúžiť v armáde ako šéflekár 3. tankovej brigády v Pardubiciach, od októbra 1947 ako náčelník zdravotníctva Tankového zboru v Olomouci. V apríli 1949 demobilizoval a po zvyšok svojho života pracoval v akademickom prostredí. Na Univerzite Karlovej sa vypracoval na popredného československého neurológa a získal titul docent. Zomrel 08.05.1981 v Prahe.

Zdroj:
Klůc, Jiří: Zapomenutí slovenští lékaři v Buzuluku, Vojnová kronika 2018 / 02
Klůc, Jiří: Sokolovo ve stínu propagandy, Svět křídel 2016, ISBN-978-80-87567-85-2
URL : https://www.valka.cz/Scheer-Siroky-Armin-t42604#624144Verze : 5
MOD