Main Menu
User Menu

Scharitzer, Jiří

Jiří Scharitzer (1864-1945)


generál III. hodnostní třídy ve výslužbě (12. únor 1921)
armádní generál (16. prosinec 1927)


Informace o službě v rakousko-uherské armádě naleznete zde.
URL : https://www.valka.cz/Scharitzer-Jiri-t60522#218194Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Důchodové listy vojenských osob
Vojenský ústřední archív Praha, fond Přihlášky do československého vojska


Literatura:
Fidler, Jiří a kol.: Československá generalita - biografie. Armádní generálové. Praha, HÚ AČR 1995.
URL : https://www.valka.cz/Scharitzer-Jiri-t60522#218195Verze : 0
MOD