Main Menu
User Menu

Sborový komisař

Corps Commissar

Корпусной комиссар

Česky: Sborový komisař
English: Corps Commissar
По-русски: Корпусной комиссар
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Komisař
Link to the Dictionary Entry Commissar
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Sborovy-komisar-t243295#672219Verze : 1
MOD