Sbor polních myslivců

Feldjägerkorps
Feldjägerkorps
Sbor polních myslivcůS tím, jak Německo začalo stále zjevněji prohrávat druhou světovou válku, začala upadat morálka jeho vojska. Byla přijata řada opatření na její upevnění. Jedním z nich bylo vytvoření sboru polních myslivců. Ten byl utvořen 25. prosince 1943 jednak z hlídek branné moci (Wehrmacht-Streifendienst), jednak z vojáků, kteří se vyznamenali v bojích na frontě. Sbor byl podřízen přímo OKW. Jeho příslušníci museli strávit minimálně tři roky na frontě a získat přinejmenším železný kříž 2. stupně. Důstojníci museli mít významné zkušeností s velením.Sbor polních myslivců sestával ze třech oddílů polních myslivců (Feldjägerkommando):


Feldjägerkommando I bylo vytvořeno v Královci a velel mu generál letectva Ernst Müller.


Feldjägerkommando II bylo vytvořeno ve Vratislavi a velel mu generál tankového vojska Werner Kempf, generál pěchoty Karl von Oven a nakonec generál dělostřelectva Willy Moser.


Feldjägerkommando III bylo vytvořeno ve Vídni a velel mu generál pěchoty Hans-Karl von Scheele, generál pěchoty Martin Grase a nakonec generál letectva Wilhelm Speidel.Základní jednotkou byla hlídka (Streife), která byla složena z důstojníka a tří poddůstojníků. Zhruba patnáct těchto hlídek tvořilo rotu, tři roty pak prapor polních myslivců (Feldjägerabteilung). Pluk polních myslivců (Feldjägerregiment) sestával z pěti takových praporů.


Velitel oddílu stál zhruba na úrovni velitele armády a měl trestnou pravomoc nad všemi příslušníky branné moci, včetně zbraní SS. Oddíly I a II byly nasazeny na východní frontě, oddíl III na západní frontě. Operovali zhruba patnáct kilometrů za frontovou linií a jejich funkcí bylo udržování pořádku a disciplíny. Polní myslivci zachytávali sběhy a vraceli je k jednotkám nebo z nich vytvářeli ad hoc jednotky. Vedle toho též prováděli řízení dopravy či zneškodňování nepřátelských výsadků.


Autorita polních myslivců byla relativně veliká, což dokládá i skutečnost, že FJK III fungoval i po válce. Spojenci ho použili k udržování pořádku mezi německými zajatci. Jeho příslušníci nadále mohli drželi zbraně, které složili až 23. června 1946.Zdroje:
Gordon WILLIAMSON: German Military Police Units 1939–45, Osprey Publishing, Oxford, 1989
http://www.bundesarchiv.de
URL : https://www.valka.cz/Sbor-polnich-myslivcu-t67687#238682 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více