Main Menu
User Menu
Reklama

Sbor Vnitřní stráže [1952-1966]

Internal Guards Corps

     
Název:
Name:
Sbor Vnitřní stráže
Originální název:
Original Name:
Sbor Vnitřní stráže
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1966
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.07.1952-15.09.1953 Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže
15.09.1953-01.07.1966 Hlavní správa Vnitřní stráže
Dislokace:
Deployed:
01.07.1952-01.07.1966 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
14.07.1952-DD.MM.RRRR Koruna, Jozef (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1952-01.10.1962 1. motomechanizovaná brigáda
15.12.1952-01.12.1954 14. zvláštní prapor
25.01.1953-10.02.1954 20. pohotovostní úderná rota
01.02.1953-01.11.1954 4. železniční prapor
02.02.1953-10.02.1954 10. samostatný prapor
02.02.1953-10.02.1954 11. samostatný prapor
02.02.1953-10.02.1954 18. samostatný prapor
02.02.1953-01.02.1955 8. ochranný prapor
10.02.1954-01.10.1963 17. brigáda průmyslové ochrany
10.02.1954-01.01.1964 2. brigáda průmyslové ochrany
10.02.1954-01.10.1963 6. brigáda
10.02.1954-01.10.1962 8. brigáda průmyslové ochrany
01.11.1954-01.02.1955 6. železniční prapor
01.10.1962-15.05.1966 1. samostatný prapor
01.10.1962-01.10.1963 14. pluk
01.10.1962-01.07.1966 2. pluk
01.10.1962-01.01.1964 7. zvláštní prapor
01.10.1963-01.07.1966 14. samostatný prapor
01.10.1963-01.07.1966 17. samostatný prapor
01.01.1964-01.07.1966 16. samostatný prapor
01.01.1964-01.07.1966 8. samostatný prapor

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/Sbor-Vnitrni-straze-1952-1966-t185364#541015Verze : 0
MOD
Reklama