Main Menu
User Menu

Savojské vévodství - přehled vévodů

Duchy of Savoy - list of Dukes

     
Seznam / IndexVévoda Savojský/ Duke of Savoy
Ve funkci / In officeJméno / Name
01
1416-1440
Amedeo VIII
02
1440-1465
Louis I
URL : https://www.valka.cz/Savojske-vevodstvi-prehled-vevodu-t227756#633315Verze : 1
MOD