Saunders, Franklin Geoffrey

     
Příjmení:
Surname:
Saunders Saunders
Jméno:
Given Name:
Franklin Geoffrey Franklin Geoffrey
Jméno v originále:
Original Name:
Franklin Geoffrey Saunders
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán Flight Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.06.1891 Mumbles, Swansea /
03.06.1891 Mumbles, Swansea /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- velšské letecké eso 1. sv. v. s 8 sestřely [3 zničené (sám), 2 sražené do neřízeného pádu (sám), 2 zajaté (1 sám, 1 sdílel s Gilbertem Greenem) a 1 zničený v plamenech (sám)] - welsh flying ace of WW1 with 8 claims [3 destroyed (solo), 2 driven out of control (solo), 2 captured (1 solo, 1 shared with Gilbert Green) and 1 destroyed in flames (solo)]
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_Saunders
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Saunders-Franklin-Geoffrey-t239454#661714 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Saunders Saunders
Jméno:
Given Name:
Franklin Geoffrey Franklin Geoffrey
Jméno v originále:
Original Name:
Franklin Geoffrey Saunders
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Ústřední letecká škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Central Flying School
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1913 námořní poručík
09.09.1914 poručík (dočas.)
DD.MM.1917 nadporučík
12.04.1921 kapitán
DD.MM.1913 Sub-Lieutenant
09.09.1914 2nd Lieutenant (temp.)
DD.MM.1917 Lieutenant
12.04.1921 Flight Lieutenant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1913-DD.MM.1916 dobrovolné zálohy Královského námořnictva
27.01.1914-DD.MM.RRRR HMS Pembroke
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1916-DD.MM.1917 47. peruť RFC (pilot)
DD.MM.1917-DD.MM.1918 17. peruť RFC/RAF (pilot)
DD.MM.1919-DD.MM.RRRR seznam nezaměstnaných RAF
12.04.1921-04.06.1921 dočasná služba
DD.MM.1913-DD.MM.1916 Royal Naval Volunteer Reserve
27.01.1914-DD.MM.RRRR HMS Pembroke
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1916-DD.MM.1917 No. 47 Squadron RFC (pilot)
DD.MM.1917-DD.MM.1918 No. 17 Squadron RFC/RAF (pilot)
DD.MM.1919-DD.MM.RRRR unemployed list RAF
12.04.1921-04.06.1921 temporary duty
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- letecký certifikát Královského aeroklubu č. 721 (01.01.1914) - Royal Aero Club Aviators' Certificate No. 721 (01.01.1914)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_Saunders
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Saunders-Franklin-Geoffrey-t239454#661715 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více