Sató, Kótoku

佐藤幸徳 / さとう・こうとく
     
Příjmení:
Surname:
Sató Satō
Jméno:
Given Name:
Kótoku Kōtoku
Jméno v originále:
Original Name:
佐藤幸徳 / さとう・こうとく
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.03.1893 prefektúra Yamagata
05.03.1893 Yamagata Prefecture
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.02.1959 ?,
26.02.1959 ?,
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 31. divízie
velitel 67. nezávsilej brigády
31st Division Commander
67th Indipendent Brigade Commander
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
http://pwencycl.kgbudge.com/S/a/Sato_Kotoku.htm
ja.wikipedia.org;

URL : https://www.valka.cz/Sato-Kotoku-t124941#424934 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Sató Satō
Jméno:
Given Name:
Kótoku Kōtoku
Jméno v originále:
Original Name:
佐藤幸徳 / さとう・こうとく
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1913 Imperiálna vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-DD.MM.1921 Armádne štábne kolégium
DD.MM.RRRR-DD.MM.1913 Imperial Military Academy
DD.MM.RRRR-DD.MM.1921 Army Staff Colege
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1913 podporučík
DD.MM.1937 plukovník
01.08.1939 generál major
01.12.1942 generálporučík
DD.MM.1913 Second Lieutenant
DD.MM.1937 Colonel
01.08.1939 Major General
01.12.1942 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.08.1924-DD.07.1927 štábny dôstojník 7. divize
DD.MM.1932-DD.MM.1934 11. pluk
DD.MM.1934-DD.MM.1937 Štáb 6. divízie
DD.MM.1937-DD.MM.1938 Velitel 75. pluku, Manchuria
DD.MM.1938-DD.MM.1939 Velitel 2. sektorová jednotka 8. hraničnej posádkovej jednotky, Manchuria
DD.MM.1939-DD.MM.1941 Velitel 23. brigády, Manchuria
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR 54. divízia
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR Náčelník Sekcie vojenských záležitostí 54. divízie
DD.MM.1941-DD.MM.1943 Velitel 67. samostatnej brigády
25.03.1943-05.07.1944 Velitel 31. divízie, Čína, Thajsko, Burma
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR Velenie Kwantungskej armády
23.11.1944-DD.MM.RRRR výslužba
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR znovu povolaný
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Velenie 16. armády
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Velenie Armády severovýchodnej zóny
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR výslužba
DD.08.1924-DD.07.1927 7th Division Staff Officer
DD.MM.1932-DD.MM.1934 11th Regiment
DD.MM.1934-DD.MM.1937 6th Division Staff
DD.MM.1937-DD.MM.1938 75th Regiment Commander, Manchuria
DD.MM.1938-DD.MM.1939 Commanding Officer 2nd District, 8th Border Garrison Unit, Manchuria
DD.MM.1939-DD.MM.1941 23rd Brigade Commander, Manchuria
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR 54th Division
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR Chief of Military Affairs Section 54th Division
DD.MM.1941-DD.MM.1943 67th Independent Brigade Commander
25.03.1943-05.07.1944 31st Division Commander, China, Thajland, Burma
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR Attached to Kwantung Army Headquarters
23.11.1944-DD.MM.RRRR Retired
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR Recalled
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Attached to 16th Army Headquarters
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Attached to Northeastern Area Army Headquarters
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
http://pwencycl.kgbudge.com/S/a/Sato_Kotoku.htm
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Sato-Kotoku-t124941#424937 Verze : 0
Sato sa narodil v prefecture Yamagata, roku 1913 ukončuje štúdium na Imperiálnej vojenskej akadémii a v 1921 Armádne štábne kolégium.


Ako plukovník v roku 1938 velí 75. pluku pechoty v bitve Lake Khasan. Jeho pluk odvážnym nočným útokom vytláča sovietske sily zo sporného kopca.


V roku 1939, kedy sa udial incident Nomonhan a po jeho menovaní generál majorom, Sato velí 2. sektorovej jednotke 8. hraničnej posádkovej jednotky (Hailar) pod velením gen. Michitaro Komatsubara.


Ako generál poručík dostáva pod svoje velenie 31. divíziu, od jeje aktivácie v marci 1943. Divízia pod jeho velením dostáva za úlohu konštrukčné práce v Thajsku, kým v septembri 1943 neni divízii nariadený presun do Burmy, kde sa zaraďuje pod 15. armádu.


Pôsobenie v Burme a operácia U-Go


Spolu s divíziou sa účastní operácie U-Go a má za úlohu so svojou divíziou útočiť na IV zbor v Imphale. plán bol osobne vypracovaný a presadený velitelom 15. armády Mutaguchim a presadený za pomoci ministra vojny Hideki Tojo.


Plán bol vyslať 31. divíziu (zahrňujúcu 58., 124., 138. pluk pechoty a 31. pluk horského delostrelectva) obsadiť Kohimu a odrezať ju od Imphalu, a následne pokračovať smerom na Dimapur. Sato nebol nadšený týmto plánom, nakoľko okrem iného videl jeho riziká a velmi malú šancu na úspech. Údajne jedného dňa povedal svojmu štábu, že pravdepodobne idú na istú smrť.


Sato považoval spolu s ostatnými staršími dôstojníkmi veliteľa 15. armády Mutaguchiho za obmedzeného a tvrdohlavého. Je zlé vzťahy z nadriadeným pramenily z minulosti, kedy počiatkom 30 rokov stáli na opačných straných stretu frakcií Toseiha a Kodoha v rámci armády. Sato bol presvedčený že tu je treba hľadať príčinu ich zlého vzťahu.


V polovici mája sú Satove jednotky vyhladovené a Sato začína mať názor, že Mutaguchi a velenie 15. armády sa nezaoberajú situáciou jeho jednotiek. K tomuto dospieva po tom, ako v apríly dostáva rôzne zmetočné a protichodné rozkazy.


Kéď zlyhal v polovici apríla hlavný útok na Imphal, Mutaguchi požadoval, aby sa 31. divízia alebo časti zapojili do útoku na Imphal zo severu a to v čase, keď zároveň žiadal aby divízia bojovala a udržala Kohimu.


Sato bol názoru že jeho divízia je posúvaná hore, dolu bez vlastného plánovania a rozmyslu. Okrem iného sa domnieval, že velenie 15. armády manipuluje zásobovanie divízie v jej neprospech. Následne nariaďuje svojim jednotkám ústup, aby sa zachovala ich bojová sila, čo však Britom umožňuje znovu obsadiť Kohimský hrebeň.


25.5. Sato oznamuje veleniu 15. armády, že 1.6. ustúpi, ak jeho divízia nedostane zásoby. 31.5. jednotky opúšťajú svoje postavenie na severe v rozpore s Mutaguchiho rozkazom držať pozíciu. Po ignorovaní rozkazov Mutaguchiho po niekolko ďalších týždňov je Sato 7.7.1944 vystriedaný vo velení 31. divízie.


Sato odmietol výzvu spáchať seppuku a požiadal o vojenský súd, aby očistil svoje meno a aby verejne poukázal na nekompetentnosť Mutaguchiho. Ale nestalo sa tak, vďaka zásahu veliteľa Burmskej zóny armády gen. por. Masakazu Kawabe, ktorého doktori prehlásili, že Sato utrpel vážne mentálne poruchy z bojov a neni schopný postaviť sa pred súd, 23.11.1944 odchádza do výslužby.


Sato bol znovu povoloaný toho istáho roku do služby a pridelený k veleniu 16. armády z ktorej sa nasledovne v 1945 stala Armáda severovýchodnej zóny.


Po kapitulácii Japonska, Sato neúnavne pomáhal preživším členom svojho bývalého velenia, ako aj sa aktívne zapojil do práce skupiny veteránov a pomohol pri vytvorení pamätníkov padlým v kampani v Imphale v Matsuyama, Ehime a v Shonai, Yamagata.

Velenie 15. armády
zľava do prava, predný rad gen. por. Genzo Yanagida, veliteľ 33. divízie, General Shinichi Tanaka, veliteľ 18. divízie, General Mutaguchi, veliteľ 15. armády, gen. por. Sukezo Matsuyama, veliteľ 56. divízie a gen. por. Kotoku Sato, veliteľ 31. divízie.zdroj
www.generals.dk
http://pwencycl.kgbudge.com/S/a/Sato_Kotoku.htm
ja.wikipedia.org;

URL : https://www.valka.cz/Sato-Kotoku-t124941#424945 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více