Main Menu
User Menu

Samostatný partizánsky prápor v Taliansku

Bol zorganizovaný v apríli 1945 pri 1. československej divízii ako samostatný partizánsky prápor. Tvorili ho jednotky partizánov ktoré sa po skončení vojny vrátili z talianských partizánskych jednotiek.


Jeho org. štruktúra:


Veliteľ práporu - kpt. Michal BAČKO


Pobočník veliteľa práporu- por. Jozef ZÁHORSKÝ


Hospodár práporu- por. Imrich JAVOREK


Provianťak práporu- por. Štefan BABIAK


Veliteľ 1. roty - npor. Ladislav ČULMAN


čaty - ppor. Jozef DEMEČKO


čaty - ppor. Karol SUCHÁČ


Veliteľ 2. roty - npor. Štefan VÍROST


čaty - por. František BACIGAL


Veliteľ 3. roty - por. Eugen PIRMAN


čaty - por. Jozef VOJVODA
URL : https://www.valka.cz/Samostatny-partizansky-prapor-v-Taliansku-t31142#112288Verze : 0