Main Menu
User Menu

Samostatná kulometná četa č. 9 [1939-1939]

Samodzielny Pluton Karabinów Maszynowych Nr 9/9th Independent Machine-Gun Platoon

     
Název:
Name:
Samostatná kulometná četa č. 9
Originální název:
Original Name:
Samodzielny Pluton Karabinów Maszynowych Nr 9
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.03.1939-DD.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
23.03.1939-DD.03.1939 Prużana (Пружаны), Słobódka-Trauguttovy kasárny /
DD.03.1939-DD.03.1939 Prużana (Пружаны)-Orańczyce (Ара́нчыцы), přesun po vlastní ose / 4)
DD.03.1939-28.03.1939 Orańczyce (Ара́нчыцы)-Baranowicze (Баранавічы) / -Białystok-Tłuszcz-Sierpc, přesun po železnici / 4)
28.03.1939-08.07.1939 Sierpc, prostor / 5)
09.07.1939-09.08.1939 Lubowidz, prostor / 5)
09.08.1939-DD.09.1939 Lidzbark / 5)
DD.09.1939-27.09.1939 Lidzbark-???-???-???, přesun / 6)

Velitel:
Commander:
23.03.1939-DD.09.1939 Olizar, Oskar (porucznik kawalerii) 7)
DD.09.1939-27(?).09.1939 Wiewiórowski, Mieczysław (porucznik kawalerii) 8)
Výzbroj:
Armament:
Samostatná kulometná četa
Poznámka:
Note:
1) Četa neexistovala v mírové sestavě brigády. Byla nově vystavena 25. hulánským plukem v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) Datum zániku čety není ve zdrojích uvedeno.
3) Četa byla podřízená bezprostředně veliteli brigády. Mohla být rovněž na základě jeho rozhodnutí dočasně nebo trvale přidělena některé z prvosledových bojových jednotek.
4) Přesun pravděpodobně proběhl v rámci přesunu 25. hulánského pluku.
5) Místo rozvinutí štábu brigády.
6) Četa se zpravidla přesunovala společně s prvním sledem velitelství brigády nebo v rámci nadřízené jednotky.
7) (08.05.1906-DD.MM.RRRR). Před mobilizací byl velitelem čety kulometné eskadrony 25 hulánského pluku. Za neznámých okolností padl DD.09.1939 do německého zajetí.
8) (30.05.1911-DD.MM.1940). Původně byl velitelem protitankové čety 27. hulánského pluku. V pracích Głowackého a Jarząbkiewicz- Łukomski je uváděn po 12.09.1939 jako velitel sam. kulometné čety č. 9. Po kapitulaci padl do sovětského zajetí a DD.MM.1940 byl zavražděn ve Starobělsku.
Zdroje:
Sources:

www.stankiewicz.e.pl
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, str. 197
Jarząbkiewicz, Jerzy-Łukomski, Grzegorz: Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920-1939, Poznań 2000
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995, str. 382
Wojskowe Teki Archiwalne, Tom 2, Mobilizacja marcowa, Warszawa 2012, str. 548, 551

URL : https://www.valka.cz/Samostatna-kulometna-ceta-c-9-1939-1939-t207593#588023Verze : 1
MOD