Main Menu
User Menu

Samostatná kulometná četa č. 4 [1939-1939]

Samodzielny Pluton Karabinów Maszynowych Nr 4/4th Independent Machine-Gun Platoon

     
Název:
Name:
Samostatná kulometná četa č. 4
Originální název:
Original Name:
Samodzielny Pluton Karabinów Maszynowych Nr 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
13.08.1939-DD.09.1939 Volyňská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
14.08.1939-17.08.1939 Hrubieszów (Грубешів) /
17.08.1939-19.08.1939 Hrubieszów (Грубешів)-Lvov (Львів) / -???-???-Radomsko, přesun po železnici / 4)
19.08.1939-19.08.1939 Radomsko-Nowa Brzeźnica, přesun /
19.08.1939-31.08.1939 Nowa Brzeźnica, prostor / 5)
31.08.1939-DD.09.1939 Nowa Brzeźnica-???-???-???, přesun / 6)

Velitel:
Commander:
13(?).08.1939-05.09.1939 Kamler, Kazimierz (podporucznik rezerwy kawalerii) 7)
DD.09.1939-23.09.1939 Łopaciński, Stanisław (podporucznik rezerwy kawalerii) 8)
Výzbroj:
Armament:
Samostatná kulometná četa
Poznámka:
Note:
1) Četa neexistovala v mírové sestavě brigády. Byla nově vystavena 2. plukem jízdních střelců v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) Datum zániku čety není ve zdrojích uvedeno.
3) Četa byla podřízená bezprostředně veliteli brigády. Mohla být rovněž na základě jeho rozhodnutí dočasně nebo trvale přidělena některé z prvosledových bojových jednotek.
4) Přesun pravděpodobně proběhl v rámci přesunu 2. pluku jízdních střelců.
5) Místo rozvinutí štábu brigády. Podle rozkazu velitele brigády ze dne 25.08.1939 měla společně s 82. motorizovanou protiletadlovou dělostřeleckou baterií typu „B“ organizovat protivzdušnou obranu velitelského stanoviště, postavení dělostřelectva a silničního uzlu v této obci.
6) Četa se zpravidla přesunovala společně s prvním sledem velitelství brigády nebo v rámci nadřízené jednotky. Její dislokace není ve zdrojích uvedena.
7) (DD.MM.19RR-05.09.1939). Není uveden ve schématizmu záložních důstojníků (Rocznik Oficerski Rezerw) z roku 1934. Padl za neznámých okolností u obce Wadlew. Jiný zdroj uvádí 15.09.1939 v obci Drużbice (4,5 km jižně Wadlew), ve které je také pohřben.
8) (29.04.1916-23.09.1939). Není uveden ve schématizmu záložních důstojníků (Rocznik Oficerski Rezerw) z roku 1934. Padl v posledním boji zbytků brigády s plukem německé 68. pěší divize u obce Jacnia. V některých zdrojích je jeho četa nazvána četou ochrany štábu.
Zdroje:
Sources:

https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.1939.pl
www.stankiewicz.e.pl
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, str. 199
Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy Wołyńskiej Brygady Kawalerii in: Wojna Obronna Polski 1939, Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 353
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995, str. 368

URL : https://www.valka.cz/Samostatna-kulometna-ceta-c-4-1939-1939-t207500#587831Verze : 1
MOD