Main Menu
User Menu

Samostatná dopravní letka 16. letecké armády [RRRR-1945]

Detached Transport Squadron of the 16th Air Army

Samostatná dopravná letka 16. leteckej armády

Отдельная транспортная авиационная эскадрилья 16 воздушной армии (отаэ 16 A)

     
Název:
Name:
Samostatná dopravní letka 16. letecké armády
Originální název:
Original Name:
Отдельная транспортная авиационная эскадрилья 16 воздушной армии
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.03.1945
Nástupce:
Successor:
použitá na vytvorenie 226. dopravného leteckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.11.1942-31.03.1945 16. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 05.11.1942 do 31.03.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-dopravni-letka-16-letecke-armady-RRRR-1945-t204075#580718Verze : 1
MOD