Main Menu
User Menu

Samostatná armádní spojovací letka 27. armády [1943-1943]

Detached Army Liaison Aviation Squadron of the 27th Army

Samostatná armádna spojovacia letka 27. armády

Отдельная армейская авиационная эскадрилья связи 27 Армии (оааэс 27 А)

     
Název:
Name:
Samostatná armádní spojovací letka 27. armády
Originální název:
Original Name:
Отдельная армейская авиационная эскадрилья связи 27
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1943
Nástupce:
Successor:
561. samostatná armádna spojovacia letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.02.1943-01.04.1943 27. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 16.02.1943 do 01.04.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-armadni-spojovaci-letka-27-armady-1943-1943-t201415#575721Verze : 0
MOD