Main Menu
User Menu

Samodzielne kompanie łączności v polském lidovém letectvu

Samodzielna kompania łączności - samostatná spojovací rota:
v polském lidovém letectvu v SSSR a v osvobozené zemi v létech 1943 - 1945 zabezpečovala spojení velitelství divize s podřízenými leteckými pluky, jak rovněž s nadřízenými složkami velení.


Složení:
velitel
štábní četa
rádiová četa
rádiově-kabelová četa
telefonicko-telegrafická stanice
sklad materiálu


Tabulkový stav roty:
6 důstojníků
32 poddůstojníků
41 vojínů
3 radiostanice (RAF, 11 AK, RSB)
11 automobilů
2 motocykly
1 polní kuchyň


Spojovací rota č - taktický letecký svazek:
39. - 1 Mieszany Korpus Lotniczy
40. - 1 Dywizja Lotnictwa Bombowego
41. - 2 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Szturmowego
42. - 3 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego
44. - 1 Dywizja Lotnicza, 4 Pomorska Mieszana Dywizja Lotnicza
URL : https://www.valka.cz/Samodzielne-kompanie-lacznosci-v-polskem-lidovem-letectvu-t47701#186771Verze : 0
MOD