Sakabe, Tošio

Toshio Sakabe / 坂部十寸穂
     
Příjmení:
Surname:
Sakabe Sakabe
Jméno:
Given Name:
Tošio Toshio
Jméno v originále:
Original Name:
坂部十寸穂 / さかべ・としお
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.12.1877 ?, prefektura Tokušima /
01.12.1877 ?, Tokushima Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.11.1930 ?
04.11.1930 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 3. divize
velitel: 4. brigáda těžkého polního dělostřelectva
Commander: 3rd Division
Commander: 4th Heavy Field Artillery Brigade
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/坂部十寸穂
https://ja.wikipedia.org/wiki/坂部十寸穂
URL : https://www.valka.cz/Sakabe-Tosio-t185425#541332 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Sakabe Sakabe
Jméno:
Given Name:
Tošio Toshio
Jméno v originále:
Original Name:
坂部十寸穂 / さかべ・としお
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-29.11.1897 Vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-23.12.1901 Armádna delostrelecká technická škola
03.08.1903-09.02.1904 Armádne vojnové kolégium
20.03.1906-30.11.1908 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-29.11.1897 Military Academy
DD.MM.RRRR-23.12.1901 Army Artillery Engineering School
03.08.1903-09.02.1904 Army War College
20.03.1906-30.11.1908 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
27.06.1898 podporučík
21.11.1900 poručík
18.11.1903 kapitán
21.12.1908 major
02.04.1915 podplukovník
01.11.1918 plukovník
06.08.1923 generálmajor
08.03.1928 generálporučík
27.06.1898 Second Lieutenant
21.11.1900 Lieutenant
18.11.1903 Captain
21.12.1908 Major
02.04.1915 Lieutenant Colonel
01.11.1918 Colonel
06.08.1923 Major General
08.03.1928 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
27.06.1898-17.11.1899 5. pluk polného delostrelectva
17.11.1899-26.06.1902 15. pluk polného delostrelectva
26.06.1902-23.06.1903 Inštruktor, Škola strelby polného delostrelectva
23.06.1902-23.06.1906 pridelený k výcvikovému praporu Škola strelby polného delostrelectva
23.06.1903-18.11.1903 15. pluk polného delostrelectva
18.11.1903-DD.08.1905 Adjutant 15. pluk polného delostrelectva
DD.08.1905-27.03.1906 Adjutant 4. armáda
27.03.1906-21.12.1908 15. pluk polného delostrelectva
21.12.1908-29.04.1913 pridelený k Generálnemu štábu
30.11.1910-29.04.1913 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
09.12.1910-23.12.1911 Inštruktor, Vojenská delostrelecká technická škola
19.04.1913-07.01.1915 cesta po Rusku
DD.09.1914-DD.05.1916 služba v Ruskej armáde
07.01.1915-02.05.1915 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
02.05.1915-28.02.1918 pridelený k Generálnemu štábu
19.05.1916-28.02.1918 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
02.12.1916-05.06.1918 Adjutant Gen. Kawamura Kageaki
28.02.1918-24.07.1918 náčelník Vojenskej tajnej agentúry Vladivostok
24.07.1918-03.08.1918 pridelený k Generálnemu štábu
03.08.1918-01.11.1918 štábny dôstojník Expedičných síl Vladivostok
01.11.1918-25.11.1919 pridelený k Generálnemu štábu
25.11.1919-20.07.1921 velitel Gardového pluku polného delostrelectva
20.07.1921-15.08.1922 náčelník štábu 14. divízie
15.08.1922-06.08.1923 náčelník 2. sekce (operace a válečné plány) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
20.09.1922-06.08.1923 Námorné velitelstvo
06.08.1923-26.07.1927 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
06.08.1923-26.07.1927 zástupca riaditela, Armádne vojnové kolégium
26.07.1927-08.03.1928 velitel 4. brigády ťažkého polného delostrelectva
08.03.1928-01.08.1930 Inšpektor delostrelectva
01.08.1930-03.11.1930 velitel 3. divízie
27.06.1898-17.11.1899 5th Field Artillery Regiment
17.11.1899-26.06.1902 15th Field Artillery Regiment
26.06.1902-23.06.1903 Instructor, Field Artillery Fire School
23.06.1902-23.06.1906 Attached to Instruction Battalion Field Artillery Fire School
23.06.1903-18.11.1903 15th Field Artillery Regiment
18.11.1903-DD.08.1905 Adjutant 15th Field Artillery Regiment
DD.08.1905-27.03.1906 Adjutant 4th Army
27.03.1906-21.12.1908 15th Field Artillery Regiment
21.12.1908-29.04.1913 Attached to General Staff
30.11.1910-29.04.1913 Military Sciences Instructor, Army War College
09.12.1910-23.12.1911 Instructor, Army Artillery Engineering School
19.04.1913-07.01.1915 Russian Tour
DD.09.1914-DD.05.1916 Service in Russian Army
07.01.1915-02.05.1915 Military Sciences Instructor, Army War College
02.05.1915-28.02.1918 Attached to General Staff
19.05.1916-28.02.1918 Military Sciences Instructor, Army War College
02.12.1916-05.06.1918 Adjutant Gen. Kawamura Kageaki
28.02.1918-24.07.1918 Head of Vladivostok Secret Military Agency
24.07.1918-03.08.1918 Attached to General Staff
03.08.1918-01.11.1918 Staff Officer Vladivostok Expeditionary Forces
01.11.1918-25.11.1919 Attached to General Staff
25.11.1919-20.07.1921 Guards Field Artillery Regiment Commander
20.07.1921-15.08.1922 Chief of Staff 14th Division
15.08.1922-06.08.1923 Head of 2nd Section (Operations and War Plans) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
20.09.1922-06.08.1923 Naval Military Command
06.08.1923-26.07.1927 Military Science Instructor, Army War College
06.08.1923-26.07.1927 Secretary Army War College
26.07.1927-08.03.1928 4th Heavy Field Artillery Brigade Commander
08.03.1928-01.08.1930 Inspector of Artillery
01.08.1930-03.11.1930 3rd Division Commander
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/坂部十寸穂
https://ja.wikipedia.org/wiki/坂部十寸穂
URL : https://www.valka.cz/Sakabe-Tosio-t185425#541364 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více