Main Menu
User Menu

Saitó, Hisaši

Hisashi Saito / 斎藤恒

     
Příjmení:
Surname:
Saitó
Jméno:
Given Name:
Hisaši
Jméno v originále:
Original Name:
斎藤恒 / さいとう・ひさし
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.11.1877 ?, prefetura Išikawa /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.03.1953 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Pevnost Tokijského zálivu
náčelník štábu: Kuantungská armáda
velitel: 4. pěší brigáda
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://sakurataro.org/db/斎藤恒
URL : https://www.valka.cz/Saito-Hisasi-t181924#532741Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Saitó
Jméno:
Given Name:
Hisaši
Jméno v originále:
Original Name:
斎藤恒 / さいとう・ひさし
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-25.11.1898 Vojenská akadémia
09.08.1902-09.02.1904 Armádne vojnové kolégium
20.03.1906-30.11.1907 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
27.06.1899 podporučík
03.11.1901 poručík
13.09.1904 kapitán
30.11.1910 major
02.05.1916 podplukovník
15.04.1919 plukovník
06.08.1923 generálmajor
10.08.1928 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
06.12.1922-06.08.1923 Velitel : 10. sekce (přeprava) 3. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
20.11.1928-01.08.1929 Velitel : Pevnost Tokijského zálivu

Ručně vyplněné položky:
27.06.1899-DD.MM.RRRR 6. peší pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Inštruktor, Vojenská akadémia
28.03.1906-DD.MM.RRRR 6. peší pluk
30.11.1907-31.03.1911 pridelený k Generálnemu štábu
31.03.1911-28.12.1912 vojenský atašé v Bejingu
28.12.1912-25.12.1915 vojenský dôstojník v Shanghai
18.08.1916-01.06.1918 8. peší pluk
01.06.1918-30.05.1921 pridelený k veleniu Kwantungskej armády
30.05.1921-06.12.1922 velitel 11. pešieho pluku
06.12.1922-06.08.1923 náčelník 10. sekce (přeprava) 3. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
06.08.1923-20.08.1924 velitel 4. peśej brigády
20.08.1924-01.05.1925 velite prípraveného kurzu Vojenskej akadémie
01.05.1925-02.12.1925 pridelený k Generálnemu inšpektoriátu vojenského výcviku
02.12.1925-10.08.1928 náčelník štábu Kwantungskej armády
10.08.1928-20.11.1928 pridelený k Generálnemu štábu
20.11.1928-01.08.1929 velitel Pevnosti Tokyjského zálivu
31.08.1929-DD.MM.RRRR Reserva
Vyznamenání:
Awards:

01.04.1906

Řád Zlatého luňáka 4. třídy
Order of Golden Kite 4th Class
功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
-

01.11.1920

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

30.03.1928

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://sakurataro.org/db/斎藤恒
URL : https://www.valka.cz/Saito-Hisasi-t181924#532787Verze : 2
MOD