Main Menu
User Menu

Saint-Pierre-dOléron

Saint-Pierre-d'Oléron (FR-17)

     
Název:
Name:
Saint-Pierre-d'Oléron
Originální název:
Original Name:
Saint-Pierre-d'Oléron
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Departmán Charente-Maritime
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
46°56'36.99"N 1°18'20.99"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
kostol Saint-Pierre
kostol Notre-Dame-et-Saint-Nicolas
protestanský kostol
zámok Bonnemie
pomník padlím
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Saint-Pierre-dOleron-t164593#497685Verze : 0
MOD