Main Menu
User Menu

SX - Typ C (Otsu-Gata, Hei-Gata)

Název / Name : Typ C (Hei-Gata)
Typ / Type : miniponorka
Délka / Length : (m) 24,9
Šířka / Beam : (m) 1,8
Ponor / Draft : (m) 1,8
Výtlak standardní /
Displacement, standard :
(t)
-
Výtlak maximální /
Displacement, maximal :
(t)
-
Výtlak pod hladinou /
Displacement, submerged :
(t)
50,6
Pohon / Engines : 1 diesel 25kW (40ph)
1 el. motor 367,5 kW (500ph)
Šrouby množství /
Propellers, No :
(ks/m)
1
Rychlost na hladině /
Speed, surfaced :
(kts)
6,5
Rychlost pod hladinou /
Speed, submerged :
(kts)
18,5
Dosah na hladině /
Range, surfaced :
(Nm/ kts)
300-350/6
Dosah pod hladinou /
Range, submerged :
(Nm/ kts)
120/4
Max. hloubka ponoření /
Max depth :
(m)
na periskop
Výzbroj / Armament : 2x450mm torpédo
Výstroj / Equipment:
(radar, asdic ...)
-
Posádka / Complement : 3
Poznámka / Note : -Přehled vyrobených plavidel / Summary of built boats :
15ks (pcs)
Typ B vznikl jako reakce na poznatky z bojového nasazení předhozího typu A, kde díky malému dosahu byla vetšinou posádka odsouzena k zániku. Jediné plavidlo tohoto typu bylo dokončeno v únoru 1943 - Ha 45 (Otsu Gata).
Toto plavidlo již kromě elektrického motoru bylo vybaveno i motorem dieselovým o výkonu asi 25kW, určeným především k dobíjení akumulátorů a pomalé plavbě po hladině. Posádku 2 mužů pak doplnil ještě palubní inženýr.
Po provedení zkoušek typu B vedlo koncem září 1943 k objednání 15 kusů miniponorek typu C (Hei Gata) s čísly Ha 62 až Ha 76. Stavěny měly být v Ourazaki. Typ C se od typu B lišil pouze větší zasobou paliva a nižší dobou nutnou k znovunabití akumulátorů.
Několik exemplářů Typu C bylo postaveno se zvětšenou velitelskou věží vybavenou 2 periskopy. Ty byly používány k výcvikovým účelům.Zdroj: O'Neill Richard. Sebevražedné jednotky. Naše Vojsko. 2003. 288 s. ISBN 80-206-0672-6
URL : https://www.valka.cz/SX-Typ-C-Otsu-Gata-Hei-Gata-t76529#281919Verze : 0