Main Menu
User Menu

SX - Kairjú

Název / Name : Kairjú
Typ / Type : (sebevražedná) miniponorka
Délka / Length : (m) 17,3
Šířka / Beam : (m) 1,37
Ponor / Draft : (m) 1,37
Výtlak standardní /
Displacement, standard :
(t)
-
Výtlak maximální /
Displacement, maximal :
(t)
-
Výtlak pod hladinou /
Displacement, submerged :
(t)
19,6
Pohon / Engines : 1 benzinový motor 62,4 kW (85hp)
1 el. motor (stlačený vzduch)
Šrouby množství /
Propellers, No :
(ks/m)
1
Rychlost na hladině /
Speed, surfaced :
(kts)
7,5 (14km/h)
Rychlost pod hladinou /
Speed, submerged :
(kts)
10 (18,5km/h)
Dosah na hladině /
Range, surfaced :
(Nm/ kts)
450/5
Dosah pod hladinou /
Range, submerged :
(Nm/ kts)
36/3
Max. hloubka ponoření /
Max depth :
(m)
na periskop
Výzbroj / Armament : 2x450mm torpédo
nebo 600kg bojová hlavice
Výstroj / Equipment:
(radar, asdic ...)
-
Posádka / Complement : 2
Poznámka / Note : -Přehled vyrobených plavidel / Summary of built boats :
215ks (pcs)
Kairjú (mořský drak) byla postavena na základě typu A přestavěném v roce 1943. Lišila se především křídly s hloubkovými kormidly vystupujícími z trupu na úrovni velitelské věže. Nové plavidlo však mělo být podstatně menší - spíše připomínající typ Kajten nebo německý Biber.
Kairjú byla, stejně jako typ Korjú, navržena pro místní obranu a do jisté míry se s ní počítalo i jako se sebevražedným obranným prostředkem k obraně japonských ostrovů. Šlo o typ určený k masové výrobě a konstrukčně k tomu byla předurčena. Její finální montáž se zkládala ze tří "prefablikovaných" částí.
Její pohon na hladině zajišťoval automobilový motor Isuzu, pod hladinou pak elektromotor.
Dokončené sériové ponorky se někdy mírně lišily podle toho jaký motor byl použit a podle tvaru instalovaných bojových náloží. Původně měla být jako zbraň použita dvě 450mm torpéda zavěšená na bocích pod trupem plavidla. Nedostatek torpéd však vedl k tomu, že většina ponorek typu Kairjú byla osazena s šestisetkilogramovou náloží, tvořící příď trupu.
Nízká rychlost však tyto miniponorky, jako účinný bojový prostředek, v podstatě vylučovala a tak lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že nikdy nebyly bojově nasazeny.
Podle požadavků japonského císařského námořnictva mělo být vyrobeno až 760 plavidel tohoto typu. Na konci války však bylo nalezeno jen 215 kusů (naprostá většina v loděnicích v Jokosuce)Zdroj: O'Neill Richard. Sebevražedné jednotky. Naše Vojsko. 2003. 288 s. ISBN 80-206-0672-6
URL : https://www.valka.cz/SX-Kairju-t76557#282052Verze : 0