Main Menu
User Menu

SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet)

     
Název:
Name:
RBS-70 NG
Originální název:
Original Name:
RBS-70 NG
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkého dosahu
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2018-DD.MM.RRRR Saab Dynamics AB, Karlskoga
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2018-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
dodávky / deliveries:

Argentina / Argentina:
- 2018-2020: ? (hodnota kontraktu cca 378 milionů SEK) / ? (contract value ca 378 million SEK)

Česká republika / Czech Republic:
- 2020-2021: 16 odpalovacích zařízení (hodnota kontraktu cca 366 milionů SEK) / 16 launchers (contract value ca 366 million SEK)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.09.2011 první veřejná prezentace RBS-70 NG na veletrhu DSEi (Defence & Security Equipment International) / the first public presentation of RBS-70 NG at DSEi (Defence & Security Equipment International) exhibition
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
RB90 (MK2)
BOLIDE (MK3)
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
přenosná trojnožka / man-portable tripod
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
nejsou integrální součástí systému / not an integral part of the system

(Česká republika / Czech Republic: ReVISOR + RACCOS)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
diagnostická souprava / diagnostic set
Výcvikové prostředky:
Training Means:
-
Mobilita:
Mobility:
přenosný
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
firemní materiály Saab Group
URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-NG-protiletadlovy-raketovy-komplet-t127221#614197Verze : 0
MOD
RBS-70 NG (New Generation) je zatiaľ poslednou generáciou prenosných (podľa môjho názoru skôr prevozných) PLRK typu RBS-70 vyvinutých švédskou firmou SAAB. Jej vojskové skúšky boli vo Švédsku ukončené koncom roku 2011 (ak som správne pochopil zástupcu firmy tak snáď v novembri 2011) za účasti predstaviteľov niekoľko desiatok krajín.

Mal som možnosť si s týmto kompletom sa troška pohrať a môžem povedať že jeho obsluha je veľmi jednoduchá. Svoju prvú "raketu" (samozrejme len simulačne) som odpálil po cca minútovej inštruktáži (v angličtine) a hneď som zasiahol cieľ (možno náhoda, alebo nastavenie simulátora?). Ako strelec zvyknutý na komplety 9K32M Strela-2M a 9K38 Igla odpaľované z ramena som mal len jeden problém - koordináciu pohybu - ovládanie kompletu sa vykonáva len rukami, nie celým telom, podobne ako napr. v 9K35M Strela-10. Po hrubom navedení kompletu smerom k cieli sa cieľ vyhľadá v zameriavači, pootočením zápästia ľavej ruky k sebe sa zapne laserový ožarovač (bol som upozornený že ruku musím držať v tejto polohe až do zásahu cieľa, v opačnom prípade sa laserový lúč vypne), systém v zameriavači indikuje zachytenie cieľa, čo strelec potvrdí stlačením tlačítka (palcom ľavej ruky), čím dôjde k "locknutiu" cieľa. Stlačením ďalšieho tlačítka (znovu palcom ľavej ruky) dôjde k odpáleniu rakety. Jednoduchosť a pohodlnosť ovládania (strelec sedí, nemusí držať 10-15 kg raketu na pleci a pod.) je ale podľa mňa vyvážená dvoma nedostatkami - prvým je to, že nejde o navedenie "Odpáľ a zabudni" - komplet musí ožarovať cieľ až do konca letu rakety (čo na druhej strane umožňuje strelcovi v prípade potreby korekcie letu rakety), druhým sú rozmery kompletu.
Vlastná raketa Bolide (pod ňou je obrazovka na ktorej sa simuloval vzdušný priestor)


Vlastný komplet:Zdroj: vlastné skúsenosti, vlastné foto
URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-NG-protiletadlovy-raketovy-komplet-t127221#430602Verze : 2
MOD
RBS-70 NG pro českou armádu

Náměstek ministra obrany pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic Daniel Koštoval, ředitel Sekce podpory Ministerstva obrany generálmajor Jaromír Zůna a zástupce společnosti Saab Dynamics AB Kristian Wallin v úterý 18. prosince 2018 symbolicky v prostorech 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích podepsali smlouvu na dodávku 16 kompletů protiletadlového raketového systému RBS-70 NG.

Zařízení ve výzbroji české armády nahradí morálně a technicky zastaralé sovětské protiletadlové raketové prostředky 9K35M Strela-10M (resp. jejich českou modernizaci S-10M2D/IFF) zavedené ve výzbroji 3. a 4. protiletadlové raketové baterie 252. protiletadlového raketového oddílu. Dodávky v celkové hodnotě 1 148 317 906,63 Kč včetně DPH (365 853 147 SEK bez DPH) se uskuteční v letech 2020 až 2021.

Rozsah dodávek:

Komodita
2020-2021
Zbraňová část

Odpalovací zařízení RBS-70 NG
16
Doplňující komponenty odpalovacího zařízení
16
Zařízení podpory IFF (identifikace vlastní-cizí)
16
Zařízení výcviku
2
Zařízení údržby a logistiky
1
Sady náhradních jednotek
2
Sady náhradních dílů
1
Školení personálu zbraňové části
2
Část velení a řízení, integrace do RACCOS

Prostředek velení a řízení palebného prvku (TePP NG)
17
Integrace do RACCOS
19
Sady náhradních dílů pro TePP NG
5
Školení personálu pro oblast C2 (velení a řízení)
1
Souprava maskování

Souprava maskovací M-BF-RBS/H (horská)
16
Dodávka raket k vojskovým zkouškám

Raketa MK2
4


V souvislosti s předpokládaným zavedením systému RBS-70 NG (k podepsání smlouvy došlo se značným zpožděním až na konci roku 2018) do výzbroje české armády byl realizován projekt obranného výzkumu a vývoje TePP NG – Integrace PPLRK RBS-70NG do ASVŘP. Program byl řešen společností RETIA v průběhu let 2014 až 2016 a celkové uznané náklady hrazené z rozpočtu Ministerstva obrany dosáhly částky 27 525 000 Kč. Hlavním důvodem byla nemožnost připojit nový RBS-70 NG za pomoci stávajícího TePP (Terminál palebného prvku) do ASVŘP (automatizovaný systém velení a řízení palby) RACCOS a dále pak snaha zvýšit bojové možnosti řízených palebných prvků rozšířením funkcionality TePP o funkci velení tak, aby odpovídala potřebám velitele družstva. V rámci projektu proto byla řešena problematika:
- integrace RBS-70 NG do ASVŘP RACCOS;
- funkční, systémová a technická architektura prostředku, který integraci zajistí (TePP NG);
- nové aplikační programové vybavení k podpoře funkcí C2 (Command and Control - velení a řízení) a kroků TLP (Troop Leading Procedures - procedury vedení vojsk);
- nové aplikační programové vybavení k podpoře jinak řešených nebo zcela nových technických funkcí vlastního palebného prvku;
- optimalizace komunikačního systému;
- technická realizace TePP NG v podobě prototypu.

V rámci řešení projektu, resp. provedení vojskových zkoušek vyvinutého terminálu palebného prvku TePP NG, proběhly na konci října 2015 i první ostré střelby z kompletu RBS-70 NG na území České republiky, které se uskutečnily na střelnici Podvoří ve vojenském újezdu Boletice.

Zdroj:
www.mocr.army.cz
www.mocr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-NG-protiletadlovy-raketovy-komplet-t127221#614210Verze : 6
MOD
První ostré střelby z přenosného protiletadlového raketového kompletu RBS-70 NG na území České republiky, zkrácené vojskové zkoušky TePP NG, střelnice Podvoří, 26. října 2015.

Zdroj:
www.mocr.army.cz

SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-NG-protiletadlovy-raketovy-komplet-t127221#614211Verze : 1
MOD