SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet)

     
Název:
Name:
RBS-70 NG RBS-70 NG
Originální název:
Original Name:
RBS-70 NG
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkého dosahu very short range air defence missile system
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2018-DD.MM.RRRR Saab Dynamics AB, Karlskoga
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2018-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
dodávky / deliveries:

Argentina / Argentina:
- 2018-2020: ? (hodnota kontraktu cca 378 milionů SEK) / ? (contract value ca 378 million SEK)
- 2022 (objednávka / order): ?

Brazílie / Brazil:
- 2019-2020: (50 ? odpalovacích zařízení) / (50 ? launchers)

Česká republika / Czech Republic:
- 2020-2021: 16 odpalovacích zařízení (hodnota kontraktu cca 366 milionů SEK) / 16 launchers (contract value ca 366 million SEK)
- 2020 (objednávka / order), 2020-2022 (dodávky / deliveries): 150 střel BOLIDE (MK3) / 150 BOLIDE (MK3) missiles

Singapur / Singapore:
- 2019: ? střel BOLIDE (MK3) (50 ? odpalovacích zařízení) / ? BOLIDE (MK3) missiles (50 ? launchers)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.09.2011 první veřejná prezentace RBS-70 NG na veletrhu DSEi (Defence & Security Equipment International) / the first public presentation of RBS-70 NG at DSEi (Defence & Security Equipment International) exhibition
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
RB90 (MK2)
BOLIDE (MK3)
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
přenosná trojnožka / man-portable tripod
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
nejsou integrální součástí systému / not an integral part of the system

(Česká republika / Czech Republic: ReVISOR + RACCOS)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
diagnostická souprava / diagnostic set
Výcvikové prostředky:
Training Means:
simulátor / simulator
Mobilita:
Mobility:
přenosný portable
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
firemní materiály Saab Group
URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-NG-protiletadlovy-raketovy-komplet-t127221#614197 Verze : 0
RBS-70 NG (New Generation) je zatiaľ poslednou generáciou prenosných (podľa môjho názoru skôr prevozných) PLRK typu RBS-70 vyvinutých švédskou firmou SAAB. Jej vojskové skúšky boli vo Švédsku ukončené koncom roku 2011 (ak som správne pochopil zástupcu firmy tak snáď v novembri 2011) za účasti predstaviteľov niekoľko desiatok krajín.

Základné takticko-technické údaje:
Hmotnosť stojanu (bez batérií): 25 kg
Hmotnosť zameriavača: 34 kg
Spôsob navedenia: navedenie po laserovom lúči (LOSBR - Line-Of-Sight Beam Riding Guidance)
Čas prebitia: cca 5 s
Čas rozvinutia: do 40 s
Obsluha: 3 osoby
Napájanie: vlastné lítiové batérie, prípadne palubná sieť vozidla (pri inštalácii na vozdlo), alebo priemyslová sieť 230 V / 50 Hz s meničom napätia

Údaje o raketách sú v príslušných témach - Raketa Bolide.

Mal som možnosť si s týmto kompletom sa troška pohrať a môžem povedať že jeho obsluha je veľmi jednoduchá. Svoju prvú "raketu" (samozrejme len simulačne) som odpálil po cca minútovej inštruktáži (v angličtine) a hneď som zasiahol cieľ (možno náhoda, alebo nastavenie simulátora?). Ako strelec zvyknutý na komplety 9K32M Strela-2M a 9K38 Igla odpaľované z ramena som mal len jeden problém - koordináciu pohybu - ovládanie kompletu sa vykonáva len rukami, nie celým telom, podobne ako napr. v 9K35M Strela-10. Po hrubom navedení kompletu smerom k cieli sa cieľ vyhľadá v zameriavači, pootočením zápästia ľavej ruky k sebe sa zapne laserový ožarovač (bol som upozornený že ruku musím držať v tejto polohe až do zásahu cieľa, v opačnom prípade sa laserový lúč vypne), systém v zameriavači indikuje zachytenie cieľa, čo strelec potvrdí stlačením tlačítka (palcom ľavej ruky), čím dôjde k "locknutiu" cieľa. Stlačením ďalšieho tlačítka (znovu palcom ľavej ruky) dôjde k odpáleniu rakety. Jednoduchosť a pohodlnosť ovládania (strelec sedí, nemusí držať 10-15 kg raketu na pleci a pod.) je ale podľa mňa vyvážená dvoma nedostatkami - prvým je to, že nejde o navedenie "Odpáľ a zabudni" - komplet musí ožarovať cieľ až do konca letu rakety (čo na druhej strane umožňuje strelcovi v prípade potreby korekcie letu rakety), druhým sú rozmery kompletu.
Vlastná raketa Bolide (pod ňou je obrazovka na ktorej sa simuloval vzdušný priestor)


Vlastný komplet:Zdroj: vlastné skúsenosti, vlastné foto
URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-NG-protiletadlovy-raketovy-komplet-t127221#430602 Verze : 5
RBS-70 NG pro Armádu České republiky


Náměstek ministra obrany pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic Daniel Koštoval, ředitel Sekce podpory Ministerstva obrany generálmajor Jaromír Zůna a zástupce společnosti Saab Dynamics AB Kristian Wallin v úterý 18. prosince 2018 symbolicky v prostorech 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích podepsali smlouvu na dodávku 16 kompletů protiletadlového raketového systému RBS-70 NG pro potřeby Armády České republiky. Nákup přepravního prostředku pro RBS-70 NG proběhne v rámci samostatného akvizičního projektu.


Oproti systémům RBS-70 zavedeným do výzbroje 1. a 2. protiletadlové raketové baterie 252. protiletadlového raketového oddílu má nový komplet RBS-70 NG několik vylepšení. Má nižší hmotnost a je i více kompaktní. Jeho příprava pro taktické použití proto vojákům trvá kratší dobu. Součástí novějších kompletů je i noční režim – pro použití v noci není potřeba žádné přídavné zařízení. Dalším vylepšením je schopnost postřelovat cíle v automatickém režimu. Operátor má možnost před výstřelem takzvaně uzamknout cíl. Samotné navedení rakety na cíl provádí automaticky počítač. Navedení je díky tomu přesnější a rychlejší, než když jej manuálně provádí operátor. Protiletadlové komplety RBS-70 NG umožňují ovšem i nadále vedle automatického režimu také manuální navádění rakety na cíl.


Zařízení ve výzbroji české armády nahradí morálně a technicky zastaralé sovětské protiletadlové raketové prostředky 9K35M Strela-10M (resp. jejich českou modernizaci S-10M2D/IFF) zavedené ve výzbroji 3. a 4. protiletadlové raketové baterie 252. protiletadlového raketového oddílu. Dodávky v celkové hodnotě 1 148 317 906,63 Kč včetně DPH (365 853 147 SEK bez DPH) se uskuteční v letech 2020 až 2021.


Rozsah dodávek:
Komodita
2020-2021
Zbraňová část

Odpalovací zařízení RBS-70 NG
16
Doplňující komponenty odpalovacího zařízení
16
Zařízení podpory IFF (identifikace vlastní-cizí)
16
Zařízení výcviku
2
Zařízení údržby a logistiky
1
Sady náhradních jednotek
2
Sady náhradních dílů
1
Školení personálu zbraňové části
2
Část velení a řízení, integrace do RACCOS

Prostředek velení a řízení palebného prvku (TePP NG)
17
Integrace do RACCOS
19
Sady náhradních dílů pro TePP NG
5
Školení personálu pro oblast C2 (velení a řízení)
1
Souprava maskování

Souprava maskovací M-BF-RBS/H (horská)
16
Dodávka raket k vojskovým zkouškám

Raketa MK2
4

V souvislosti s předpokládaným zavedením systému RBS-70 NG (k podepsání smlouvy došlo se značným zpožděním až na konci roku 2018) do výzbroje české armády byl realizován projekt obranného výzkumu a vývoje TePP NG – Integrace PPLRK RBS-70NG do ASVŘP. Program byl řešen společností RETIA v průběhu let 2014 až 2016 a celkové uznané náklady hrazené z rozpočtu Ministerstva obrany dosáhly částky 27 525 000 Kč. Hlavním důvodem byla nemožnost připojit nový RBS-70 NG za pomoci stávajícího TePP (Terminál palebného prvku) do ASVŘP (automatizovaný systém velení a řízení palby) RACCOS a dále pak snaha zvýšit bojové možnosti řízených palebných prvků rozšířením funkcionality TePP o funkci velení tak, aby odpovídala potřebám velitele družstva. V rámci projektu proto byla řešena problematika:
- integrace RBS-70 NG do ASVŘP RACCOS;
- funkční, systémová a technická architektura prostředku, který integraci zajistí (TePP NG);
- nové aplikační programové vybavení k podpoře funkcí C2 (Command and Control - velení a řízení) a kroků TLP (Troop Leading Procedures - procedury vedení vojsk);
- nové aplikační programové vybavení k podpoře jinak řešených nebo zcela nových technických funkcí vlastního palebného prvku;
- optimalizace komunikačního systému;
- technická realizace TePP NG v podobě prototypu.


V rámci řešení projektu, resp. provedení vojskových zkoušek vyvinutého terminálu palebného prvku TePP NG, proběhly na konci října 2015 i první ostré střelby z kompletu RBS-70 NG na území České republiky, které se uskutečnily na střelnici Podvoří ve Vojenském újezdu Boletice.


Úvodní část vojskových zkoušek v roce 2019 zahrnovala výcvik personálu a následnou kontrolu zbraňové části. Ve druhé fázi, jež proběhla u společnosti RETIA v Pardubicích, byly ověřeny vlastnosti integrace systému RBS-70 NG do automatizovaného systému velení a řízení palby RACCOS. Poslední etapa se uskutečnila ve Vojenském újezdu Boletice. Její součástí byly i ověřovací střelby. Střílelo se na terče v různých vzdálenostech, při různých manévrech, ve dne i v noci. Každá střelba byla sledována a analyzována, aby se ověřila funkčnost kompletu, proces přidělování cílů i systém hlášení mezi kompletem RBS-70 NG, terminálem palebného prvku TePP NG a nadřízenými stupni. Během ověřovacích střeleb, na které bylo vyčleněno šest raket verze MK2, byly všechny cíle postřelovány a pět jich bylo zničeno.


Předání prvních 8 odpalovacích zařízení, zařízení pro výcvik, údržbu a logistiku proběhlo ve druhé polovině prosince 2020 dny ve švédském městě Karlskoga, kde sídlí výrobce - Saab Dynamics AB. Materiál za českou stranu převzali zástupci Centra zabezpečení materiálem technických služeb ze Štěpánova a příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku. Strakoničtí vojáci se hned po převzetí nových systémů zapojili u výrobce do kurzu pro budoucí instruktory a technické specialisty kompletů RBS-70 NG. Z toho důvodu také k převzetí materiálu došlo ve Švédsku a nikoliv v České republice.


Během února 2021 se u 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích uskutečnil první kurz RBS-70 NG. Rozdělen byl do tří bloků. První týden vojáci absolvovali teorii, na kterou v druhém týdnu navázal výcvik na trenažérech. Třetí část pak byla zaměřená na bojovou službu, kdy vojáci procvičovali zejména převedení kompletu do bojové polohy a jeho přípravu k boji. Třítýdenní výcvik si kladl za cíl, aby se vojáci, jež umí ovládat starší komplety RBS-70, přeorientovali na nové RBS-70 NG.


Jako přepravníky nových kompletů RBS-70 NG slouží 16 upravených valníkových automobilů Tatra 815-7 PVO, které byly Armádě České republiky dodány v roce 2022.


Ve středu 15. listopadu 2023 informovala ministryně obrany Jana Černochová Vládu České republiky o nákupu protiletadlových řízených střel BOLIDE, předpokládaná hodnota zakázky činí 762 100 340 Kč bez DPH. Smlouva s agenturou NATO Support and Procurement Agency (NSPA) na dodání raket má být uzavřena do konce roku 2023. Munice se pořizovala pro zajištění připravenosti a bojeschopnosti protivzdušné obrany české armády, doplnit měla zásoby na požadovanou úroveň zajištění 30 dnů bojového nasazení. Již v roce 2014 Ministerstvo obrany přes agenturu NSPA pořídilo 15 střel a o rok později 66 střel. O dalším nákupu této munice dohromady za 1,5 miliardy Kč rozhodla obrana v roce 2018, nákup obsahoval 150 kusů této munice v letech 2020 až 2022 s možnou opcí na nákup dalších 120 až 200 střel v letech 2023 a 2024. Dodávky střel jsou BOLIDE plánovány do 38 měsíců od uzavření smlouvy NSPA s výrobcem Saab Dynamics AB, tzn. v roce 2027.


Zdroj:
www.mocr.army.cz
www.mocr.army.cz
www.acr.army.cz
www.acr.army.cz
www.acr.army.cz
www.novinky.cz
URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-NG-protiletadlovy-raketovy-komplet-t127221#614210 Verze : 24
První ostré střelby z přenosného protiletadlového raketového kompletu RBS-70 NG na území České republiky, zkrácené vojskové zkoušky TePP NG, střelnice Podvoří, 26. října 2015.

Zdroj:
www.mocr.army.cz

SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-NG-protiletadlovy-raketovy-komplet-t127221#614211 Verze : 1
Vojskové zkoušky RBS-70 NG pro českou armádu, Vojenský újezd Boletice, podzim 2019.

Fotografie:
Ministerstvo obrany ČR - www.army.cz

SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-NG-protiletadlovy-raketovy-komplet-t127221#646959 Verze : 2
Protiletadlový raketový komplet RBS-70 NG z výzbroje 252. protiletadlového raketového oddílu, veletrh Future Forces Forum 2022, Praha, říjen 2022.


Systém RBS-70 NG je založen na principu navedení rakety na cíl pomocí laserového paprsku a je určen pro postřelování vizuálně nebo radarem zjištěných vzdušných cílů. Hlavní výhodou oproti starší verzi RBS-70 je schopnost postřelovat cíle v automatickém režimu. Operátor má možnost před výstřelem uzamknout cíl, navedení rakety na cíl poté provádí počítač. Systém umožňuje i nadále vedle automatického režimu také manuální navádění rakety na cíl.


Komplet je použitelný proti všem typům letounů včetně řízených střel s plochou dráhou letu a bezpilotních prostředků. V případě potřeby systém umožňuje eliminovat i pozemní cíle jako jsou obrněné transportéry.


Komplety RBS-70 NG mají oproti svému předchůdci také nižší hmotnost a jsou i více kompaktní. Jejich příprava pro taktické použití trvá tedy vojákům kratší dobu. Součástí zaměřovače je i noční režim - pro použití v noci tak není potřeba žádné přídavné zařízení.


Odpalovací zařízení:
- typ zaměřovače: monokulární
- zvětšení: 7x
- zorné pole: 9° x 6,75°
- hmotnost zaměřovače: 29 kg
- náměr stojanu: -9° až +45°
- hmotnost stojanu se čtyřmi bateriemi: 22 kg


Střela:
- ráže: 110 mm
- maximální rychlost: Mach 2

     
Typ střelyHmotnost včetně raketniceDálkový dosahVýškový dosah
RBS-70 MK1 27 kg 0,3 až 5 km 0 až 3 km
RBS-70 MK2 27 kg 0,3 až 7 km 0 až 4 km
BOLIDE 26 kg 0,3 až 8 km 0 až 5 km

SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 NG (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-NG-protiletadlovy-raketovy-komplet-t127221#707892 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více