Main Menu
User Menu

SWE - Mauser 1941

opakovací puška

Švédská puška Mauser 1941 byla odstřelovací variantou pěchotní pušky Mauser 1896. Byla vyráběna z výběrových dílů pušky M1896 a liší se od ní dolů ohnutou klikou závěru a montáží optického zaměřovače. Zaměřovač se nasazoval na rybinu, která byla třemi šrouby připevněna k levé straně pouzdra závěru. Zaměřovač se používal buď německý Ajack 4x90 nebo švédský AGA 3x65 M42 nebo M44.


Technické a ostatní údaje viz švédský Mauser 1896.
URL : https://www.valka.cz/SWE-Mauser-1941-t29519#105174Verze : 0
MOD