Main Menu
User Menu

SWE - MKS

     
Název:
Name:
MKS
Originální název:
Original Name:
MKS
Kategorie:
Category:
útočná puška
Výrobce:
Producer:
Interdynamics AB, Švédsko
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
2,75 kg
Ráže:
Calibre:
5,56 mm
Náboj:
Cartridge:
5.56x45 mm NATO
Délka:
Length:
868 / 634 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
467 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
30
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
750- 1100 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
975 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/SWE-MKS-t82707#458453Verze : 0
MOD
jedna z nejzajímavějších konstrukcí, které vznikly, švédská firmy Interdynamics AB se i polovině 70. let pokusila vstoupit na trh s nekonvenčně konstruovanou zbraní fungujících si na běžném principu odběru plynů a s uzamčením rotací závorníku ale zhledově připomínající UZI se svým zásobníkem zasunutým do rukojeti. Což prý vzhledem k rozměrům zásobníku na náboj 5,56 x 45 mm nebylo zrovna ergonomické řešení. Vznikla i karabina lišící se kratší hlavní.


puška
délka 868 mm / 634 mm
délka hlavně 467 mm
úsťová rychlost 975 m/s
hmotnost 2,75 kg
kadence 750 - 1100 ran /min
zásobník 30 nábojů


karabina
délka 751 mm / 517 mm
délka hlavně 350 mm
úsťová rychlost 925 m/s
hmotnost 2,36 kg
kadence 750 - 1100 ran /min
zásobník 30 nábojů
archiv
URL : https://www.valka.cz/SWE-MKS-t82707#303133Verze : 0
MOD
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/SWE-MKS-t82707#456772Verze : 0
MOD