Main Menu
User Menu

SVK - ZVS P20/P21 samonabíjecí pistole

     
Název:
Name:
ZVS P20/P21
Originální název:
Original Name:
ZVS P20/P21
Kategorie:
Category:
pistole / revolver
Výrobce:
Producer:
ZVS Holding, a.s.
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0.780 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm / .40SW
Náboj:
Cartridge:
9 mm Luger / .40SW
Délka:
Length:
190 mm 1)
Délka hlavně:
Barrel Length:
101 mm 1)
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
16 (9mm) / 12 (.40SW)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
- m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) P21
dĺžka: 210 mm
dĺžka hlavne: 121 mm
Zdroje:
Sources:
https://www.msm.sk/pistole-zvs
https://www.zvsguns.sk/zbrane/zvs-p20/

URL : https://www.valka.cz/SVK-ZVS-P20-P21-samonabijeci-pistole-t184598#538705Verze : 3
Pištol ZVS P20


P20 je prvým modelom zo série úplne nových pištolí ZVS. Zbraň je v rozmerovom prevedení compact, čo predstavuje najrozšírenejší a najuniverzálnejší typ v rámci pištolí. Základom konštrukcie novej pištole je polymérový rám, ktorý výrazne znižuje celkovú hmotnosť zbrane na užívateľsky príjemnú hodnotu.


Pištoľ P20 je samonabíjacia zbraň s uzamknutým záverom.


Charakteristickými rysmi sú:
univerzálny tvar a ovládacie prvky pre strelca pravou a ľavou rukou
konštrukcia rámu prispôsobená pre rôzne veľkosti ruky
dvoj-funkčný spúšťový mechanizmus SA/DA
vysoká presnosť streľby
vysoká životnosť
vysoká spoľahlivosť aj za sťažených klimatických podmienok a použitia rôznych typov nábojov


Funkcie spúšťového mechanizmu:
SA ( Single Action ) Jedná sa o jednočinnú funkciu, tzn. že kohútik je natiahnutý v zadnej polohe a stisnutím spúšte dôjde k jeho uvoľneniu a výstrelu. Dráha spúšte v tomto prípade je krátka a odpor nízky.
DA ( Double Action ) Jedná sa o dvojčinnú funkciu mechanizmu, pri ktorej v prvej fáze stláčania spúšte dochádza k napínaniu kohútika a následne k jeho vypusteniu a výstrelu. Dráha spúšte je dlhšia a odpor spúšte vyšší než pri SA.


Pištol ZVS P21


P21 je odvodeným modelom od P20. Ide o akýsi hybrid v rozmerových typoch pištolí, kde sa na kompaktnom ráme z modelu P20 upevní záver a hlaveň dlhšia o 20 mm.


Tým sa výrazne zvýši stabilita zbrane pri spätnom ráze výstrelu a takisto aj presnosť streľby, pri zachovaní maximálneho množstva súčiastok z modelu P20, bez nutnosti akejkoľvek zložitej úpravy nad rámec bežnej rozborky. To vytvára možnosť do budúcna zbraň predávať v sadách s normálnou aj predĺženou hlavňou.


https://www.msm.sk/pistole-zvs

URL : https://www.valka.cz/SVK-ZVS-P20-P21-samonabijeci-pistole-t184598#539730Verze : 1