SVK - Všeobecný operačný rozkaz číslo 3 zo 4. 7. 1941 (15.00 hod.)

VELITEĽSTVO ARMÁDY
Štáb 3. oddelenie
Číslo 111.008 Taj.oper. 41.
SV. 4. júla 1941 o 15. hod. (pätnásť)


Všeobecný operačný rozkaz číslo 3


I.Situácia:
Viď všeobecný operačný rozkaz číslo 2
Na niektorých územiach, obsadených už nem. a slovenskými jednotkami, potulujú sa stále rozprášené sovietske jednotky.


II.Úloha:
Úloha slovenskej armády nezmenená, viď oper. rozkaz číslo 2.


III.Uskutočnenie:
1, 2 divízia a armádne jednotky pokračujú dňa 5. júla v pochode na východ takto:
1.) 1. divízii ostávajú aj pre deň 5. júla k dispozícii posilové dopravné prostriedky podľa oper. Rozkazu 2. na urýchlenie príprav však posunie 1. divízia svoje jednotťky severne serpentín pri Zaluži, aby kolobeh mot. Vozidiel bol urýchlený. Odlahčite hipomobilným dopravným prostriedkom preložením časti nákladu na motorové vozidlá. Priestory sústredenia jednotiek prevezených motorovými prostriedkami nezmenené. Jednotky pochodujúce pešo, posuňte za ostatnými jednotkami až do priestoru: Kuzmna – Leszczava – Trzcianec.
JPO 1 posuňte po os: Sanok – Zaluž – Lesko – Olszanica – Ustrzyki Dln. - Krosczienko – Chyrow do priestoru Grodowice – Felstýn.
Hipomob. jednotky JPO 1 pre únavu, pripojte k ostatným pešo pochodujúcim jednotkám a stanovte im spoločného veliteľa. Veliteľ JPO 1 hlási príchod do Grodowice osobne na SV v Chyrowe.
2) 2. divízia presunie sa dňa 5. júla cez Chyrow do Starý Sambor – Terzow. Rekognoskujte pre prípadné použitie túto cestu: ohyb hradskej 2 km vých. Smolnica – Terlo – Rosohy (prípadne Libuchowa) – Woloszynowa – Lawrow – Terzow. Druhá divízia uvoľní pre pochod del. pluku 12 cestu od Lesko po Olszanica od 7. - 9.30 dňa 5. 7. 1941. Dňa 5. júla presunie všetky svoje jednotky i správy východne rázcestia Krosczienko – Obersdorf.
3.) Del. pluk 12 pochoduje dňa 5. 7. 1941 o 6. hod. Od Záluž cez lesko- Olszanica – Wankowa do nového ubytovacieho priestoru Leszcsowate.
Ostatné armádne jednotky boli dňa 4. 7. 1941 presunuté osobitnými rozkazmi do týchto priestorov:
Del. pluk 11: Sasiadowice – Glebowa
rota panc. aut: Chyrow
rota KPÚV 11 a 12: Polana
spoj. prápor 11: Chyrow
tanková rota 11: Chyrow
pion. Prápor 11: ostáva s mostnými súpravami v Zagorz.


IV.Zaistenie:
V prílohe vydávam heslá platné od 1. do 31. 7. Heslá vstupujú v platnosť každý deń o 12. hod. (výmena stráží) a majú platnosť 24 hodín. Voči nemeckým orgánom podľa týchto hesiel nemôžete používať zvolanie a ohlas, ale od osoby, ktorú strážny zaisťuje, vyžiada si len heslo.
Poučte ihneď všetko mužstvo.


V.Hlásenie:
Podávajte podľa operačného rozkazu číslo 2, pričom kladiem dôraz na presnosť ranného a večerného hlásenia.


VI.Styk a spojenie:
SV armády Chyrow.
Konečná SV 1. divízie dňa 5. 7. 1941: Dobromil,
2. divízia: Starosol
del. pluk 11: Sasiadowice,
JPO 11: Gordowice.
Dostane vel. 1. a 2. divízie, všetky armádne jednotky a štáb, v nemeckom preklade trojmo štáb. gen. Otto.


Za správnosť
náčelník štábu:
pplk. Gšt. Tatarko


Veliteľ armády:
gen. Čatloš v.r.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Vseobecny-operacny-rozkaz-cislo-3-zo-4-7-1941-15-00-hod-t61972#222806 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více