Main Menu
User Menu
Reklama

SVK - Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu

32. Vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu.


§ 1.
Minister vnútra sa zmocňuje, aby dal väzbou zaistiť osoby, ktoré doterajšou činnostou vzbudili a vzbudzujú vážnu obavu, že budú prekážkou v budovaní Slovenského štátu.


§ 2.
Na tento cieľ minister vnútra zriadi zaisťovací tábor, v ktorom sú väzni povinní i telesne pracovať na všeužitočných prácach.


§3.
Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia.


zdroj: www.upn.gov.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-Vladne-nariadenie-zo-dna-24-marca-1939-o-zaistovacom-uvaezneni-nepriatelov-Slovenskeho-statu-t80340#294240Verze : 0
Reklama