Main Menu
User Menu

SVK - Šavle vz. 98

Šabľa vz. 98

Šabľa vz. 98 sa používa na protokolárne účely Čestnou strážou OS SR.


Archív autora
SVK - Šavle vz. 98 - Šabľa vz. 98

Šabľa vz. 98
SVK - Šavle vz. 98 - Šabľa vz. 98

Šabľa vz. 98
SVK - Šavle vz. 98 - Šabľa vz. 98

Šabľa vz. 98
URL : https://www.valka.cz/SVK-Savle-vz-98-t75362#277994Verze : 0
MOD
Zopár snímkov Šable vz. 98 z IDEB 2010 (vlastné foto):


URL : https://www.valka.cz/SVK-Savle-vz-98-t75362#397823Verze : 0
MOD
Diskuse
Drobná oprava:
Čestná stráž prezidenta SR nepoužíva túto šabľu, ale šabľu vz. 84.


PS: Čestné stráže nie sú prápory. Traduje sa to od čias Pluku čestnej stráže (do r. 2001)(predtým Pluk čestnej a hradnej stráže) keď bol súčasťou pluku prápor hradnej, neskôr čestnej stráže prezidenta. Potom došlo k rozdeleniu na 2 samostatné útvary. ČS OS SR (najprv ČS ASR) a ČS PSR.Dovolil jsem si prolinkovat,
dne 04.01.2012


Moderátor Jiří Tintěra
URL : https://www.valka.cz/SVK-Savle-vz-98-t75362#304926Verze : 0