Main Menu
User Menu
Reklama

SVK - Rozkaz generála Čatloša z 1. 9. 1939

Dôstojnici, rotmajstri, vojaci!
Znovu nastala dejinná skúška slovenského národa, slovenského vojska. Naše záujmy spojili nás s nemeckou armádu a postavili do nepriatel’ského pomeru s Pol’skom.
Nepriatel’stvo sa započalo už dnes!
Podl’a toho, ako sa naše vojsko v boji zahová, budá nás posudzovat’ teraz i v budúcnosti. Podl’a toho budú nás hodnotit’, budú nám merat’ a zastávat’ sa nás , na našej odhodlanosti, discipline a rozvahe spočiva teda aj životná otázka nášho jestovania ako štáu a národa. Musime si pre budúcnost’ navždy ziskat’ úctu a uzenanie! Odhodlané Nemcko potrebuje odhodlaného spojenca. Spoločnú túžba oslobodit’ ujarmených bratov v Pol’sku splnime spoločným úsilim. Vyplňme svoje dejinné polsanie a vernost’ou, svedomitost’ou i bezpodmienečnou poslušnost’ou privetel’me odtrhnuté kraje k néšmu Slovensku. Je to št’atný údel terajšej našej generácie. Svojimi obet’ami zaslúžime si vd’aku našich potomkov. Národ musi byt’ pyšný a hrdý na svoje slovenské vojsko, po ktorom veky túžil. Alebo zvit’azime, alebo padneme.
Nariad’ujem: mužne ist’ do boja, odvážne a energicky plnit’ vôl’u hlavy štátu, slovenskej vlády a celého národa, nevyhýbave poslúchat’ rozkazy moje a mojich predvelitel’ov, iniciativne a statočne vydobyt’ slobodu neslobodných Slovákov!
Boh nám pomáhaj! S Nim zvit’azime!
Generál ČatlošŹródło: Rozkaz Ministra Obrony Narodowej gen. Ferdinanda Čatloša z 1 września 1939 r., w: E. Nižňanský, Slovenská účast’ vo vojne proti Pol’sku 1939. Občan Slovenska v zajati propagandy vtedajšich vládanych predstavitel’ov. Úvahy a dokumenty, „Studia Historica Nitriensia” 1997, č. VI, dok. VII, s. 189.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Rozkaz-generala-Catlosa-z-1-9-1939-t63033#225132Verze : 0
Reklama