SVK - Osobitný rozkaz 36 z 30. 6. 1941 (11.00 hod.)

VELITEĽSTVO „LADISLAV“ SV. 30. júna 1941 o 11. hod.
Štáb 3. oddelenie (jedenásť)
Číslo 111.001 Taj.oper. 41.Tajné


Osobitný rozkaz číslo 36


I.
Nepriateľ zničil prechod cez San na ceste Sanok – Lesko. Nepriateľské opevnenia na východnom brehu Sanu v priestore lesku a južne sú doteraz v sovietskych rukách. Na západnom brehu jednotky nemeckej armády udržujú s nimi dotyk.


II.
Keďže slovenská armáda potrebuje tento prechod pre ďalší presun nariaďujem:


1. Veliteľ pion. práp. 11 postaví vojnový most trinásťtonový v priestore terajšieho zničeného mostu.
Na to vyšle veliteľ pion. práp. 11 svoj orgán po ceste: Medzilaborce – Radošice – Brzowier – Zagorcz – Dolina do Sanoku na SV 454 nemeckej divízie, kde nadviaže styk a získa potrebné informácie. Potom tento orgán vykoná prieskum miesta stavby mostu v priestore Postolow a získa potrebné dáta pre stavbu mostu.
2. Pion. práp. 11 presunie sa ešte dnes po tej istej osy do Zagorcz, ktorý určujem ako jeho ubytovacie miesto.
Veliteľ zoberie so sebou: Mostovú súpravu 11 (Medzilaborce) a mostovú súpravu 1. div., ktorá je v Brezov – 6 km severne Koškovce)


III.
So stavbou mostu treba započať 1. júla tak, aby most bol postavený a schopný prevozu do 12. hod. Postavenie mostu hláste SV slov. armády a velit. 454 nem. div.


IV.
Zásobovanie proviantom vyžiadajte si u velit. nemeckej 454 div.


V.
SV armády Humenné
SV 2. div. Medzilaborce
SV pion. práp. 2 Zbucký Rakytov
Dostane: Na vykonanie pion. práp. 11, na vedomosť: 1 div. a 2 div. Súprava 11 a 1., štáb gen. OTTO


Za správnosť Veliteľ armády
náčelník štábu: gen. Čatloš v.r.
pplk. gšt. Tatarko
URL : https://www.valka.cz/SVK-Osobitny-rozkaz-36-z-30-6-1941-11-00-hod-t61564#221727 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více