Main Menu
User Menu
Reklama

SVK - Operačný rozkaz číslo 2 z 3. 7. 1941 (18.00 hod.)

dispozície na presun slovenskej armády na 4.7.1941

VELITEĽSTVO „LADISLAV“
Štáb 3. oddelenie
Číslo 111.006 Taj.oper. 41.
SV. 3. 7. 1941 o 18. hod. (osemnásť)
Operačný rozkaz číslo 2,
na presun dňa 4. 7. 1941.I. Situácia:
Nepriateľské zadné voje ustupujú pred nem. jednotkami na východ od Lwówa. V pásme slovenskej armády dosiahla 444 nem. divízia priestor Stryj.
Priestor východne Sanu až všeobecne po čiaru Sambor – Turka bol prečistený 454 nem. divíziou od ruských zostavších jednotiek. Nie je však vylúčené, že menšie jednotky zostali v skrytoch a budú paľbou znepokojovať postup našich jednotiek.
454 nem. divízia je dňa 3. 7. 1941 na odchode smerom na Lwów.


II. Úloha:
Slovenská armáda presunie sa čo najrýchlejšie do priestoru Stryj – Drohobycz, časťou svojich síl vystrieda 444 nemeckú divíziu a prevezme velenie v pásme ohraničenom na severe: San až po Przemysl – Sambor – Kawsko, do toho na juhu: Turka – kalucz – Buczacz.


III. Uskutočnenie:
a) 1. div. Dávam autobusovú a jednu nákladnú autokolónu na deň 4. 7. 1941. Okrem toho môže veliteľ 1. div. použiť nákladné autá pion. práporu 1 a 11, podľa svojich dispozícií. Týmito postriedkami presunie sa 1. div. dňa 4. 7. 1941 po osi: Sanok – Zaluz – Tzrawa – Woloska – Kuzmina – Lesczawa Dln. - Bircza – Lodzinka – Rybotycze do priestoru Siera Košce – Nowe Miasto – Dobromil čo najviac peších jednotiek, s ktorými vysuňte aj časti HKB a KPÚV (bez koní) a poľné kuchyne s proviantom bez koní.
Počítajte s tým, že na večer 4. 7. 1941 musí odísť časť autobusov do Prešova.
Dňa 5. 7. 1941 s posilovými dopravnými prostriedkami nepočítajte.
Ostatné časti divízie majú 4. 7. 1941 celý deň odpočinok.


b) 2. divízia presunula jednotlivé svoje časti podľa osobitného rozkazu číslo 40 dňa 3. 7. 1941 čelom do priestoru Olszanicza.
Dňa 4. 7. 1941 dosiahne čelnými jednotkami všeobecne priestor Smolnica.
Os postupu: Zagorz – Lesko – Olszanica – Usztrzyki Dln. - Kroscienko – Smolnica. V prípade, že cesta cez Lesko nebude voľná, použite po rekognoskácii prechod cez železničný most pri Zagorz a cestu pozdĺž ľavého brehu Sanu zo Záluž na Monasterzec – Bezmichowa . Rudenka – Olszanica. V najhoršom prípade cestu cez: Záluž na Tyrawa Woloska – Paszowa – Wankowa.
Upozorňujem, že stály most cez San pri Lesko je podmínovaný tak, že keď nabehne na most vozidlo, most vyletí do povetria.
Veliteľovi pion. práp. 11 som nariadil, aby most dezadjustoval. Ak bude most už dezadjustovaný, použite ho na prechod. V každom prípade však presvedčte sa, či sú všetky sovietske bunkery, ovládajúce prechody zničené.


c) Armádne jednotky:
Všetky motorizované časti armádnych jednotiek zostanú v terajšom mieste ubytovania a presunú sa podľa osobitného rozkazu až 5. 7. 1941. KPÚP rota 11 je od 18. hod. 3. 7. 1941 Polana pri Chyrowe, spojovací prápor 11 v Chzrowe. Del. pluk 12 presunie sa do priestoru Záluž – Bykowice – Olchowce.
Pochod nastúpte tak, aby ste Záluž dosiahli čelom svojho prúdu v 18. hod. Dňa 4. 7. 1941.


IV.
2. divízia vyšle z Ustryzki Dln. svoje JPO do Bandrowa ako bočné zaistenie. Ďalší postup JPO po divíznom odpočinku cez Mszanice – Ploskie – Lenina na Terszow.


V.
SV veliteľstva armády: Chyrow.
Konečné VS veliteľstvá 1. div. Dobromil.
V Tyrawa Woloska umožnil som zapojiť telefónne vedenie Chyrow – Sanok, aby veliteľ divízie si tam ponechal orgánov na sprostredkovanie svojich správ. Konečne SV 2. divízie Ustrzyki Dln.
SV del. pluku 12 Záluž.
SV ostatných jednotiek nezmenené.


VI.
Hlásenie o taktickej situácii jednotiek predostierajte tak, aby došly na veliteľstvo armády o 4. hod. Ranné hlásenia, o 15. hod. Poludňajšie a o 19. hod. večerné.
Výpisy z hlásení podľa možnosti telefonujte v hrubých rysoch napred.


VII.
V Kuzmina a Bircza spravuje dopravu veliteľstvo armády od 4. 7. 1941 od 6. hodín.


Dostane: 1. a 2. div., armádne jednotky zbraní, VVZ, složky štátu a DHM v 3 výtlačkoch.
Za správnosť
náčelník štábu
pplk. gšt. Tatarko
Veliteľ armády
gen. Čatloš v.r.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Operacny-rozkaz-cislo-2-z-3-7-1941-18-00-hod-t61566#221729Verze : 0
Reklama