Main Menu
User Menu
Reklama

SVK - Operačný rozkaz číslo 1 z 30. 6. 1941

dispozície na presun slovenskej armády

VELITEĽSTVO „LADISLAV“
Štáb 3. oddelenie
Číslo 111.004 Taj.oper. 1941.
SV. 30. júna 1941 o 19.30 hod. (devätnásť tridsať)
Operačný rozkaz číslo 1 na presun jednotiek slovenskej armádyI. Situácia:


Slovenská rýchla brigáda a nemecké jednotky spoločným úsilím zatlačily sovietske vojsko z horného Sanu na východ.
Vlastné jednotky dosiahly priestor Sambor.
Na východnom brehu Sanu v priestore Lesko drží nepriateľ ešte niekoľko bunkerov.


II. Úloha:
Jednotky slovenskej armády presunú sa do nových ubytovacích priestorov Sanok – Lesko tak, aby tieto dosiahly do 18. hod. 3. júla.


III.Uskutočnenie:
1.) 1. div. využije na presun tieto cesty:
a) Giraltovce – Svidník – komárník – Tylawa – Daljowa – Rymanov – Besko – Sanok.
Rekognoskuje cestu Królik Polski – Tarnawka – Pastviská –
Odrzechowa. Keď táto cesta bude sjazdná, použije i tieto cesty.
b) Bardejov – Niž. Poľanka – Krempna – Zmigrod Novi – Dukla –
Iwoncz – Rymanow – Besko – Sanok.
Na presun motorizovaných jednotiek použite cestu cez Komárnik –
Dukla – Iwoncz.
Regnoskujte cestu Krepna – Mysczowa – Hyrowa – Iwla.
V prípade jej sjazdnosti použite tejto cesty a nepochodujte na
Zmigrod.
2.) 2. div. využije na presun peších a hip. Jednotiek:
a) Medzilaborce – Radoszyce – Turzansk – Csaszyn. Prípadne použije
cestu: Turzansk – Kalnica – Mchova – Hoczew.
b) Na presun motorizovaných jednotiek, ak po prieskume nevyhovuje
cesta ad a) použije cestu: Medzilaborce – Čertižné – Jasliská –
Rymanow – Besko – Sanok – Zágorcz – ubytovací
priestor.
V Daljowa a Rymanowe presuny spravuje dôstojník štábu VA od 3.
júla od 6. hod.
3) Sborové jednotky zbraní využíjú na presun tieto cesty:
a) del. pluk 12: Giraltovce – Komárnik – Tylawa – Daljowa –
Rymanow – Odrzechova,
b) motorizované arm. jednotky: Humenné – Podčičva – Stropkov –
Svidník – Tylawa – Dukla – Ivonicz – Rymanow.
4) Jednotky armádnej správy neprekročia do 3. 7. 1941 do 18. hod.
čiaru: Rymanow – Surovica – Komancza.


IV. Priestory ubytovania:
1. div. (všetky osady do tohto): Zarsyn – Bazanowka – Pakoyowka – Srogov – Trepcza – Sanok – Dolin – Zahutyn – Hatnawicza – Bukowsko – Zarszyn.


2. div. (všetky osady do tohto): Poraz – Tarnava – Dziurdziow – Zerdenka – Nižná Zernica – Mchawa – Roztoky Dolné – Kamionky – Turzansk – Jaworník – Plonna – Poraz.
Sostavu v ubytovacích priestoroch zaujmite tak, aby ste dňa 4. júla mohli vyraziť na východ. K dispozícii budú prechody v Sanoku, Postolow a lesko.


Armádne jednotky zbraní:
Del. pluk 11: veliteľstvo a II/11 del. oddiel Besko. III/11 del. oddiel Zarszyn.
Del. pluk 12: veliteľstvo a I/12 del. oddiel Odrzechowa. II/12 del. oddiel Wynanka a Sekowa Wola. III/12 del. oddiel Rudowka – Pastwiska.
Pion. práp 11 a mostová súprava 11: Zagorcz.
Spoj. prápor 11: Sanok,
KPÚV rota 11: Zmyslowka,
Rota tankov 11: Sieniawa,
Rota panc. aut 11: Milcza.
Rota VGPL 15: Sieniawa (jednou čatou chráni Rymanow po príchode správ).


V. Uskutočnenie presunu:
Presun sa vykoná u 1. div. v troch etapách u 2. div. v dvoch etapách.
1. div.: Prvá etapa: čelo na čiare: Krepna – Višný Komárnik.
Druhá etapa, čelom: Klimkówka – Wisloczek.
Tretia etapa: ubytovací priestor.
Dňa 3. júla od 8.30 hod. do 10. hod. Musí byť uvoľnená cesta Svidník – Tylawa pre motorizované armádne jednotky a koniec div. jednotiek musí o 12. hod. prekročiť Besko.
2. div.: Prvá etapa v priestore: Turzansk
Druhá etapa: priestor ubytovania.


Armádne jednotky:
Del. pluk 12: Prvá etapa: Mestisko - -Rakovčík.
Druhá etapa: Tylawa – Barwinek.
Tretia etapa: ubytovací priestor.
Pri tretej etape musí byť do 8. hod. uvoľnená križovatka Tylawa.
Del. pluk 12 pripojí sa na pochode za delostrelecké jednotky 1. divízie, pochodujúce na jeho osi. Odchod z ubytovacieho priestoru dňa 1. júla o 8. hod.
Mot. armádne jednotky: odpochodujú dňa 3. júla a zaradia sa do pochodového prúdu v tomto poradí: rota panc. aut 11, rota KPUV 11, rota takov, rota VGPL 15 a del. pluk 11.
Odchod čela prúdu s križovatky ciest: Podčičva – Tovarné o 6. hod. Veliteľom prúdu určujem mjr. del. Kalu. Vzdialenosť medzi vozidlami 50 metrov.
Veliteľ prúdu zaistí na križovatkách správny smer prúdu a oneskorené vozidlá. Maximálna rýchlosť nech sa prísne dodržiava.


VI. Styk a spojenie:
SV armády od 2. júla od 18. hod. Chyrow.
Permanencia v Huemnnom do 18. hod. 3. júla 1941.
Os premiestnenia vel. armády: Humenné – Stropkov – Dukla – Sanok – Dobromil. Presun stanu bude riešený osobitným rozkazom.
PZÚ: od 1. júla 18. hod. V Sanok.
Velitelia divízií hlásia osi premiestnenia a svoje SV po ukončení prvej a druhej etapy.


SV divízií v ubytovacom priestore:
1. div. Sanok,
2. div. Zagorcz.


VII. Letectvo:
Rozkazy na presun DPL a letectvo vydá veliteľ vzdušných zbraní.


VIII. Rozličné:
a) Presuny sa vykonávajú mierove, iba s technickým zaistením.
b) Upozorňujem na dodržiavanie pochodovej kázne; pasívnu a aktívnu
OPL. Nemotorizované jednotky pochodujú so zväčšenými
vzialenosťami. Velitelia divízií určia orgány štábu na kontrolu pochodu.
Na cudzom území zakazujem zbytočne naväzovať styk s miestnym
obyvateľstvom. Upozorňujem na množstvo nákazlivých chorôb. Pre
ubytovanie poukazujem na rozkaz číslo G.
Rozkazy na presun armádnej správy budú dodané neskoršie.


Dostane: Vel. 1. a 2. divízie, del. pluk 11, del. pluk 12, Pion. práp. 11, spoj. práp. 11, rota KPUV 11, rota tankov, rota panc. aut, vel. vzdušných zbraní, rota VGPL 15, 1, 2, 4 odel. štábu a všetky jeho složky, DHM v nemeckom preklade a to trojmo.Za správnosť
náčelník štábu
pplk. gšt. Tatarko


Veliteľ armády
gen. Čatloš v.r.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Operacny-rozkaz-cislo-1-z-30-6-1941-t61565#221728Verze : 0
Reklama