Main Menu
User Menu
Reklama

SVK - Nariadenia SNR č. 1. až 4. z dňa 1. 9. 1944

1.
Nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 1. septembra 1944
O vykonávaní zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci na SlovenskuSlovenská národná rada nariaďuje:
§ 1.
Slovenská národná rada vykonáva celú zákonodarnú, vládnu a výkonnú moc na Slovensku.


§ 2.
Všetky zákony, nariadenia a opatrenia ostávajú v platnosti, pokiaľ neodporujú duchu republikánsko-demokratickému.


§ 3.
Toto nariadenie nadobúda ihneď účinnosti.


V Banskej Bystrici dňa 1. septembra 1944
Slovenská národná rada
2.
Nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 1. septembra 1944
ktorým sa upravuje vyhlasovanie nariadení Slovenskej národnej radySlovenská národná rada nariaďuje:
§ 1.
Nariadenia Slovenskej národnej rady vyhlasujú sa vo „Sbierke nariadení Slovenskej národnej rady“.


§ 2.
Keď nariadenie Slovenskej národnej rady iné neustanovuje, nastáva jeho účinnosť dňom vyhlásenia.


§ 3.
Toto nariadenie nadobúda ihneď účinnosti.


V Banskej Bystrici dňa 1. septembra 1944
Slovenská národná rada3.
Nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 1. septembra 1944
o sriadení ústredných úradov.Slovenská národná rada nariaďuje:


§ 1
K obstarávaniu štátnej správy sriaďujú sa tieto ústredné úrady:
1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady,
2) povereníctvo Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné,
3) povereníctvo Slovenskej národnej rady pre národnú obranu,
4) povereníctvo Slovenskej národnej rady pre financie,
5) povereníctvo Slovenskej národnej rady pre veci hospodárske a zásobovanie,
6) povereníctvo Slovenskej národnej rady pre dopravu a verejné práce,
7) povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a národnú osvetu,
8) povereníctvo Slovenskej národnej rady pre pravosúdie,
9) povereníctvo Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo,
10) povereníctvo Slovenskej národnej rady pre sociálnu starostlivosť.§ 2
Vymedzenie príslušnosti jednotlivých ústredných úradov (§ 1) určí Predsedníctvo povereníctvo Slovenskej národnej rady.


V Banskej Bystrici dňa 1. septembra 1944.
Slovenská národná rada


4.
Nariadenie Slovenskej národnej rady zo dňa 1. septembra 1944
o rozpustení politických strán a organizácií

Slovenská národná rada nariaďuje:


§ 1.
Slovenská národná rada rozpúšťa Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu (HSĽS), Deustche Partei (DP), Magyar Nemzeti Párt, Hlinkovu gardu (HG), Freiwilige Schutzstaffel (FS), Hlinkovu mládež (HM) a Deutsche Jugend (DJ) a všetky ich zložky a pridružené organizácie.


§ 2.
Celý majetok sdružení uvedených v § 1 prepadá v prospech štátu.


§ 3.
Akákoľvek členská činnosť v rámci rozpustených sdružení (§ 1) a organizované uskutočňovanie ich programu trestá sa žalárom do 5 rokov a peňažitým trestom do 500 000 korún slovenských.


§ 4.
Toto nariadenie nadobúda ihneď účinnosti.
Slovenská národná radaZdroj:
Dejiny Slovenského národného povstania 1944; 5. zväzok; Pravda, Bratislava 1984.
Grígel, M., Slušný J.: Rodný list - Slovenská republika; vydal Vladimír Kovalčík a Michal Rusznak, 2003; ISBN 80-969041-7-5Súvisiace dokumenty:
Deklarácia Slovenskej národnej rady
Vianočná dohoda
URL : https://www.valka.cz/SVK-Nariadenia-SNR-c-1-az-4-z-dna-1-9-1944-t79574#292098Verze : 0
Reklama