Main Menu
User Menu
Reklama

SVK - Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády v Rakúsku 8. 5. 1945

Diskuse
Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády, Kremsmünster, Rakúsko 8. 5. 1945Utečenecká slovenská vláda v Kremsmünsteri, Rakúsko.
Generálovi Walton H. Walkerovi z U.S. armády, pre veliaceho generála XX. Korpu U.S. armády.


V mene utečeneckej slovenskej vlády v Kremsmünsteri, Rakúsko, ja, Dr. Štefan Tiso, ako ministerský predseda podrobujem samého seba,
členov svojej vlády, naše rodiny, našu vládnu politiku, úplne veliacemu generálovi XX. korpu III. Americkej armády.


My sa podrobujeme každému opatreniu, nariadenému spojeneckým hlavným veliteľstvom.


Prosíme o úplnú ochranu armády Spojených Štátov Severnej Ameriky, ktoré sú vlasťou skoro jednej tretiny
nášho národa a prijímame demokratické princípy z ľudu, pre ľud a s ľudom.


Z tejto príležitosti odvažujeme sa prosiť o ochranu pre celú slovenskú kolóniu, ktorá bola donútená opustiť rodnú vlasť a je teraz v Kremsmünsteri,
v Rakúsku, ako aj pre našich spolurodákov, ktorí žijú na územiach, zaujatých spojeneckými armádami.


Kremsmuenster, 8. mája 1945.


PEČAŤ PREDS. VLÁDYW. A. COLLIER, v. r.
brig. gen. U.S. Army


T. O. CURTIS, v. r.
col. G. S. C.


DAVID W. ALLARD, v. r.
capt. inf.Dr. ŠTEFAN TISO, v. r.
predseda vlády


Dr. MIKULÁŠ PRUŽINSKÝ, v. r.
minister financií


MEDRICKÝ, v. r.
minister hospodárstva


KOČIŠ, v. r.
minister školstva


T. J. GAŠPAR, v. r.
vyslanecZdroj:
ĎURICA, M. S. - Slovenská republika 1939 - 1945. 3. vydanie. LÚČ, Bratislava, 1999. ISBN 80-7114-262-X.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Kapitulacny-akt-slovenskej-uteceneckej-vlady-v-Rakusku-8-5-1945-t85966#318016Verze : 0
Reklama