Main Menu
User Menu

SVK - DD-CWA (diaľkový detektor toxických chemických látok)

SVK - DD-CWA (diaľkový detektor toxických chemických látok)


(Založeno během linkování)hmotnosť: 38kg (bez statívu a zdroja energie)


Detekovateľné toxické látky s koncentráciou:
GA (Tabun) 0.05 μg/l
GB (Sarin) 0.1 μg/l
GD (Soman) 0.1 μg/l
látka VX 0.08 μg/l
HD (Yperit) 0.5 μg/ldoba merania:
na jednu látku: 8-10 s
celé spektrum: 25 sdetektor je súčasťou kompletu ALIGATOR RCHBO
zdroj: https://www.voptrencin.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-DD-CWA-dialkovy-detektor-toxickych-chemickych-latok-t123551#420843Verze : 0
MOD
DD-CWA vo výzbroji Slovenskej jednotky RCHBO v Kuvajte, operácia Enduring freedom


URL : https://www.valka.cz/SVK-DD-CWA-dialkovy-detektor-toxickych-chemickych-latok-t123551#420844Verze : 0
MOD