Main Menu
User Menu

SVK - BRDM-2rch Ruda (vozidlo radiačního a chemického průzkumu)

BRDM-2rch Ruda


Vozidlo vzniklé modifikací BRDM-2rch ve Vojenském technickém ústavu Liptovský Mikuláš, prvně prezentováno v roce 1994.


Radiační a chemický průzkumný systém Ruda je určen k automatizovanému sběru, zpracování a odesílání informací o radiační, chemické a meteorologické situaci v zájmovém prostoru.Průzkumná zařízení:
- řídící počítač SP 309 Ruda
- navigační souprava TNA-R
- dozimetr DP-86M
- automatický signalizátor toxických chemických látek GSA-12
- meteorologický přístroj COSSONAY Model 500
- dozimetr DP-86
- chemický detektor CHP-71
- intenzimetr IT-65Technicko-taktická data
Hmotnost: 7 000 kg


Rozměry:
- délka: 5 700 mm
- šířka: 2 350 mm
- výška: 2 310 mm


Pohonná jednotka: GAZ-41
- maximální výkon: 103 kW při 3 200 ot/min


Maximální rychlost:
- na silnici: 95 - 100 km/h
- plavby: 9 - 10 km/h


Jízdní dosah (silnice): 750 km
SVK - BRDM-2rch Ruda (vozidlo radiačního a chemického průzkumu) - (VTU)

(VTU)
URL : https://www.valka.cz/SVK-BRDM-2rch-Ruda-vozidlo-radiacniho-a-chemickeho-pruzkumu-t25334#92705Verze : 0
MOD
Dalšie Technicke údaje:


Prieskumný systém vozidla pozostáva z:
riadiaceho počítača SP 309 RUDA
1. zdrojov prvotnej informácie: viď članok vyššie
2. koncových zariadení :


* VKV rádiová stanica R-123
* tankové hovorové zariadenie R-124
3.špeciálneho vybavenia:


* vytyčovacie a signálne prostriedky
* ochranné prostriedky
* prostriedky dekontaminácie
* výzbroj


Základné technické a taktické parametre:


* automatické určovanie súradníc a smerníka vozidla
* automatizovaný zber údajov zo zdrojov prvotných informácií
* spracovanie a vyhodnocovanie nameraných údajov a automatická signalizácia významných hodnôt
* zostavenie kompletnej správy z nameraných údajov
* automatizovaný prenos dát v lokálnej rádiovej sieti v poloduplexnej prevádzke
* automatická diagnostika celého systému


Vývojca: Vojenský technický ústav Liptovský Mikuláš
Výrobca : VTÚ 1039 Čereňany, VTÚ Liptovský Mikuláš


Zavedený do výzbroje Armády SR od roku 1996.
URL : https://www.valka.cz/SVK-BRDM-2rch-Ruda-vozidlo-radiacniho-a-chemickeho-pruzkumu-t25334#94909Verze : 0
Myslim, ze vozidlo na obrazku je Ruda. Je tak? Foto je z nedavneho (tusim september) vycviku Slovenskych a Rakuskych chemikov vo VVP Lest.
SVK - BRDM-2rch Ruda (vozidlo radiačního a chemického průzkumu) - www.mosr.sk

www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-BRDM-2rch-Ruda-vozidlo-radiacniho-a-chemickeho-pruzkumu-t25334#131733Verze : 0
MOD