Main Menu
User Menu
Reklama

SVK - Armádny rozkaz generála Čatloša z 24. 6. 1941

Vojaci!


Na východe Európy sa začala najväčšia vojna dejín. Víťazná nemecká armáda a s ňou po boku armády spriatelených štátov, medzi nimi aj armáda naša, postavili oceľový múr proti smrteľnému nebezpečenstvu, ohrožujúcemu celú Európu a jej civilizáciu. Červený boľševizmus, ktorý zotročil veľký ruský národ a pod rúškom falošných hesiel o rovnosti krvavo potlačuje i najprimitívnejšie požiadavky osobnej a náboženskej slobody, chcel sa pustiť na výboj do Európy, aby nad ňou uplatnil moc židovských komisárov.
Vodca Veľkonemeckej ríše Adolf Hitler videl toto nebezpečenstvo a nariadil svojej armáde, aby ho zdolala a priniesla Európe a nešťastnému ruskému národu vykúpenie. Už niekoľko dní sú v boji spojenecké vojská, ktoré prekročili ruské hranice. Takmer všetky národy Európy s úľavou prijali dejinný skutok Adolfa Hitlera a postavily sa za jeho rozhodnutie. Slovenské oddiely prekročili hranice, aby sa spojili s nemeckými kamarátmi v boji. V tomto boji ide o to, aby sme si vieru slobodne vyznávať mohli, aby sme zabezpečili trvanlivý pokoj pre náš národ, čo i nám i celej Európe prinesie požehnanie práce, blahobytu a šťastia.
Slovenská armáda splní v tomto boji odkaz slávneho generála Štefánika, do ostatného dychu verného bojovníka za práva národa, ktorý ešte v roku 1918 na Sibírii s hŕstkou oddaných mu slovenských dobrovoľníkov chcel organizovať veľkorysý pochod proti boľševickým rozvratníkom, ktorí v Rusku uchvátili moc. Štefánik svojim prenikavým zrakom už vtedy, pred 23 rokmi videl, že takýto energický krok celej Európe by priniesol uvoľnenie, odvrátil nesmierne mnoho utrpenia, sĺz a krviprelievania. Čo sa generálovi Štefánikovi nepodarilo pre nerozhodnosť, nepripravenosť vtedajších spojencov, dnes v spojenectve s víťaznou nemeckou armádou podarí sa slovenskému vojsku – prispieť aktívnou účasťou k oslobodeniu Európy od večnej hrozby rozvratu, násilenstva, uponižovania ľudskej dôstojnosti.
Bejde tu o boj proti ruskému národu – ani proti Slovanstvu. Takýmito heslami operujú len zločinní nepriatelia národa a štátu, ktorí sa usilujú šíriť rozvrat a chceli by nás bohnať do záhuby. V tomto boji, ktorého výsledok je jasný, nájde v novej Európe lepšiu budúcnosť aj ruský národ.


Vojaci! Uvedomte si veľkú svoju povinnosť k štátu a kresťanstvu a dokážte znovu celému svetu, že viete byť vernými spojencami a statočnými bojovníkmi, ktorí pripravia národu šťastnú, slávnu a večnú budúcnosť!


24.júna 1941 Na stráž!


Veliteľ armády a minister NO
gen. Čatloš v.r.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Armadny-rozkaz-generala-Catlosa-z-24-6-1941-t61562#221725Verze : 0
Reklama