Main Menu
User Menu

SVK - Arizácia židovských podnikov

SVK - Arizácia židovských podnikov


V roku 1940 bolo na Slovensku asi 12 300 podnikov vo vlastníctve Židov. Celkovo bolo arizovaných asi 2300 podnikov. Podniky, ktoré neboli arizované, boli likvidované .


Súčasťov vyhladzovania židov na slovensku bolo aj arizovanie a likvidovanie ich majetku. Arizovaním majetku sa snažil Slovenský štát zabezpečiť prevod Židovského majetku na Nežidov.


Schválením zákona č. 113/1940 Sl. z. O židovských podnikoch a Židoch zamestnaných v podnikoch, ktorý je aj nazývaný ako prvý arizačný zákon. V tomto zákone bola vydefinovaná úplná, čiastočná ale aj dobrovoľná arizácia. Ústavným zákonom č. 210/1940 Sl. z. snem splnomocnil vládu a dal jej právomoci v tejto oblasti na jeden rok a vládnym nariadením č. 222/1940 Sl. z. bol vytvorený Ústredný hospodársky úrad ktorému šefoval Augustín Morávek. Úrad mal za úlohu vyradiť židov z hospodarského života a prevzal aj arizačne právomoci.
Nariadením vlády č. 303/1941 o židovských podnikoch sa rozbehla arizácia Židovských podnikov a z pôvodných zostala iba nútená arizácia.
V podobnom duchu pokračovalo aj nariadenie vlády č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov.


Krásnou ukážkou z toho obdobia je Slovenský oscarový film Obchod na korze, ktorý ukazuje arizáciu majetku židov a bol nakrútený v Sabinove.


Zdroj: www.upn.gov.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-Arizacia-zidovskych-podnikov-t71763#252878Verze : 0