Main Menu
User Menu

STK 50MG

     
Název:
Name:
STK 50MG
Originální název:
Original Name:
STK 50MG
Kategorie:
Category:
kulomet
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1988-DD.MM.RRRR ST Kinetics, Singapur
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
30 kg
Ráže:
Calibre:
12,7 mm
Náboj:
Cartridge:
50 Browning
Délka:
Length:
1670 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
1141 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
-
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
400-600 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
890 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.qwerty.wiki/wiki/STK_50MG
ATM 2018/01
URL : https://www.valka.cz/STK-50MG-t224336#624306Verze : 0