Main Menu
User Menu

SSN - USS Greeneville (SSN-772)

     
Název:
Name:
USS Greeneville
Originální název:
Original Name:
USS Greeneville
Kategorie:
Category:
útočná ponorka s nukleárním pohonem
Třída:
Class:
Los Angeles
Kódové označení:
Pennant Number:
SSN-772
Loděnice:
Builder:
Northrop Grumman Newport News Shipbuilding, Newport News
Založení kýlu:
Laid Down:
28.02.1992
Spuštění na vodu:
Launched:
17.09.1994
Uvedení do služby:
Commissioned:
16.02.1996
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
-
Potopené lodě:
Sunk Ships:
09.02.2011 Ehime Maru (500 t)
Velitel:
Commander:
16.02.1996-DD.MM.RRRR Hatch, Duane B. (Commander)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Waddle, Scott (Commander)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Anseeuw, Gabriel (Commander)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ponorková eskadra 1
Poznámka:
Note:
plavidlo patří mezi vylepšenou třídu Los Angeles (688i)


ponorka modifikována jako platforma pro miniponorku ASDS se zázemím pro jednotky zvláštního určení a jako mateřská loď pro záchranou miniponorku DSRV-2 Avalon
Zdroje:
Sources:
https://www.navy.mil/
https://www.fas.org/
https://www.wikipedia.org/
https://navysite.de/
https://www.globalsecurity.org/
https://www.hazegray.org/
https://www.navsource.org/
Jane's Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9)
Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4)
Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4)
Ponorky současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8)

URL : https://www.valka.cz/SSN-USS-Greeneville-SSN-772-t85336#315438Verze : 3
MOD
Význam názvu plavidla
- Greeneville: město v okrese Greene, ve státě Tennessee


Motto
- Volunteers Defending Frontiers


Patronka plavidla
- Mary Elizabeth Aitcheson Gore (manželka 45. víceprezidenta Alberta Arnolda Gorea, Jr.)


Domovský přístav
- Pearl Harbor, HIDatum: Událost:
14.12.1988 objednána stavba plavidla
02.02.2001 v průběhu návštěvy civilistů na palubě ponorky USS Greneville, demonstrovalo plavidlo nouzové vynoření, během kterého narazilo do japonského trauleru s výtlakem 500 tun Ehime Maru (えひめ丸). Srážka nastala ve 13:45 tamního času (PRG 03.02.2001, 00:45 místního času). Rybářská loď se téměř okamžitě potopila (cca po 5 minutách). 26 trosečníků z 35 členné posádky se podařilo zachránit ihned (12 z nich utrpělo drobná poranění). Rybářský trauler byl školním plavidlem Japonské rybářské školy z prefektury Ehime. Na jeho palubě se v době incidentu nacházelo 13 studentů, jejich učitelé a posádka. Z počtu 35 členů zahynuli 4 studenti (ve věku do 17 let), 2 kantoři a 3 členové posádky, celkem 9 lidí. Srážka způsobila poškození pláště ponorky a ta byla nucena se vrátit do přístavu na Námořní základnu Pearl Harbor k opravám. Kapitán ponorky, fregatní kapitán Scott Waddle, přijal plnou odpovědnost za nehodu
Přepis tísňové volání: "Pobřežní stráž, tady je COMSUBPAC Pearl Harbor (Velitelství ponorkových sil, pacifická flota; pozn. autora). Máme tu plavidlo, které mělo kolizi přibližně 9 mil jižně od Diamond Head. Obchodní loď a ponorka. Plavidlo se potopilo. Lidé ve vodě. Rozbouřené moře asi nedovolí ponorce ..."
Originální audio záznam zde
27.08.2001 plavidlo SSN-772 USS Greeneville najelo na mělčinu při vjezdu do přístavu Saipan, CNMI (Commonwealth of the Northern Mariana Islands; Severní Mariany - území volně přidružené k USA). Trup plavidla, záďová kormidla a pomocný motor utrpěli menší poškození
27.01.2002 v průběhu transferu osob z ponorky na plavidlo USS Ogden (LPD-5) se trup lodě a ponorky dostal do kontaktu. Došlo ke kolizi a k následnému poškození trupu plavidla USS Ogden (LPD-5). Výsledkem byla proražená nádrž s trhlinou o velikosti 12,7 x 45,7 centimetrů (5" x 18") pod čárou ponoru na pravoboku zádi lodi. Obě plavidla bezpečně dokončila operaci a USS Greeneville zamířila na základnu na atolu Diego Garcia, kde byly vyhodnoceny škody pod čárou ponoruZdroj:
https://www.navy.mil/
https://www.fas.org/
https://www.wikipedia.org/
https://navysite.de/
https://www.globalsecurity.org/
https://www.hazegray.org/
https://www.navsource.org/
Jane's Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9)
Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4)
Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4)
Ponorky současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8)
URL : https://www.valka.cz/SSN-USS-Greeneville-SSN-772-t85336#315439Verze : 1
MOD