SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa)

Project 705 Lira
Проект 705 Лира
     
Název:
Name:
Projekt 705 Lira Project 705 Lira
Originální název:
Original Name:
Проект 705 Лира
Kategorie:
Category:
útočná ponorka s nukleárním pohonem submersible ship, attack, nuclear powered (SSN)
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
K-64
K-316
K-373
K-463
Posádka:
Crew:
32 osob, z toho / persons, from that
- 31 důstojníků / officers
- 1 ostatních / others
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
2300 t 2264 long tons
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t ? long tons
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
3180 t 3130 long tons
Délka:
Length:
81,4 m 267ft 1in
Šířka:
Beam:
10 m 32ft 10in
Ponor:
Draught:
7,6 m -
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 1x jaderný reaktor OK-550 / BM-40A - tepelný nosič z tekutého kovu (155000 kW)
- 1x parní turbína typ OK-7B (1x 29828 kW)
- 2x parní turbogenerátor elektrické energie (2x 1500 kW)
- 1x záložní dieselektrický agregát (500 kW)
- 2x pomocný elektromotor (2x 100 kW)
- 1x sada stříbro-zinkových akumulátorů (1x 112 elementů)
- 1x nuclear reactor OK-550 / BM-40A - thermal medium from liquid metal (207858 hp)
- 1x steam turbine type OK-7B (1x 40000 hp)
- 2x electric energy steam turbogenerator (2x 2012 hp)
- 1x záložní dieselektrický agregát (671 hp)
- 2x helping electromotor (2x 134 hp)
- 1x set silver-zinc accumulators (1x 112 elements)
Výkon:
Power:
155000 kW při ot/min 207858.4 hp at rpm
Šrouby:
Propellers:
1
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t ? long tons
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
25.9 km/h 14 kt
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
75.9 km/h 41 kt
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
? km při rychlosti ? km/h ? nm at speed ? kt
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
? km při rychlosti ? km/h ? nm at speed ? kt
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
400 m 1312ft ft
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- torpédový vyhledávací a řídicí komplex Sargan
-- 6x přední torpédomet
-- 20x torpédo SAET-60 a SET-65 nebo
-- 24x mina PMR-1 a PMR-2
- torpedo direction-finding complex Sargan
-- 6x front torpedo tube
-- 20x torpedo SAET-60 and SET-65 or
-- 24x (36?) mine PMR-1 a PMR-2
Vybavení:
Equipment:
- palubní informační a řídicí systém MBU-III Akkord
- systém programového, automatizovaného a ručního řízení pohybu Boksit
- automatizovaný komplex hydroakustických prostředků
-- aktivní/pasivní sonar Okean
-- pasivní sonar Jenisej
-- nízko a vysokofrekvenční příďový sonar Kerč
-- sonar pro detekci min MG-24 Luč
- automatizovaný systém autonomní navigace Sož
- systém automatického řízení zbraní Sargan
- automatický systém radiační kontroly Alfa
- automatizovaný komplex prostředků rádiového spojení Molnija
- anténa Topol komplexu Molnija
- televizně-optický komplex TV-1
- radiolokační stanice Čibis
- univerzální periskop Signal
- systém jednotného času Platan
- systém palubního spojení Ellipsoid
- radiopelengátoru Velso-P
- anténa pro spojení Ajva
- board information and control system MBU-III Akkord
- system programmatic, automated and manual control motion Boksit
- automated complex hydroakustic instruments
-- active / passive sonar Okean
-- passive sonar Yenisey
-- low and highfrequency fron sonar Kerch
-- mine detekcion sonar MG-24 Luch
- automated system autonomous navigation Sož
- system automatic control weapons Sargan
- automatic system radiation monitoring Alfa
- automated complex instruments radio communication Molniya
- antenna Topol for complex Molniya
- television-opticcal complex TV-1
- radar Tchibis
- universal periscop Signal
- system unified time Platan
- system board communication Ellipsoid
- radiopelengator Veslo-P
- antenne for communication Aiva
Uživatelské státy:
User States:
Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
Rusko
Union of Soviet Socialist Republics (USSR)
Russia
Poznámka:
Note:
- kód NATO: Alfa
- autonomnost: 50 dnů
- ekonomická rychlost pod hladinou: 5,6 km/h
- code NATO: Alpha
- autonomous: 50 days
- economy submerged speed: 3 kt
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - www.deepstorm.ru
Russkij podplav - http://www.submarines.narod.ru/h_p_06.html
Enciklopedija korablej - http://ship.bsu.by/main.asp?id=100183
Bellona - www.bellona.ru
Podvodnyje lodki Rossii - http://ruspodlodka.narod.ru/plat/705.htm
Rossijskij podvodnyj flot - http://ruspodlodka.narod.ru/plat/705.htm
glubina72m - http://glubina72m.net.ru
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327259 Verze : 0
Bola to experimentálna vysokoautomatizovaná útočná ponorka s novým typom reaktora, ktorý využíval ako tepelný nosič tekutý kov - zliatinu olova a bizmutu. V roku 1972 došlo k havárii, pri ktorej zatuhol tepelný nosič. Nakoľko to bol nevratný proces, ponorku o dva roky vyradili.
Podľa knihy Vladimíra Franceva Až ke dnu! - vzestupy a pády ruského a sovětského ponorkového loďstva však posádku tvorilo len 32 mužov - 31 dôstojníkov a kuchár-staršina. Tak isto ponoriek projektu 705 nebolo vyrobených 4 ale iba 1 ks (bol to vlastne prototyp - sériové typy boli 705K s mierne pozmeneným reaktorom - reakcia na haváriu z roku1972).
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#142429 Verze : 0
Projekt 705 Lira - pohled z boku (nákres)
SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa) - Projekt 705 Lira - pohled z boku (nákres)

Projekt 705 Lira - pohled z boku (nákres)
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327278 Verze : 0
Projekt 705 Lira - pohled zepředu (nákres)
SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa) - Projekt 705 Lira - pohled zepředu (nákres)

Projekt 705 Lira - pohled zepředu (nákres)
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327279 Verze : 0
Projekt 705 Lira - popis použití výsuvných elementů na věži (nákres) / Character of use telescopic elemets (draving)


1
- výsuvný stožár radiopelengátoru Velso-P
- telescopic pylon from radiopelengator Veslo-P


2
- výsuvný stožár antény Topol (od kosmického spojovacího systému Molnija
- telescopic pylon for antenne Topol (from satelit communication system Molniya)


3
- výsuvný stožár radiolokátoru Čibis
- telescopic pylon for radar Tchibis


4
- periskop
- periscope


5
- sdružený výsuvný stožár pro spojovací prostředky
- combined telescopic pylon for communication equipments
SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa) - Projekt 705 Lira - popis výsuvných elementů na věži (nákres)

Projekt 705 Lira - popis výsuvných elementů na věži (nákres)
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327280 Verze : 0
Projekt 705 Lira - podélný řez / longitudal section


1
- základní anténa hydroakustického komplexy Jenisej
- basic antenne from hydroacustic complex Yenisey


2
- torpédomet 533 mm
- torpedo tube 533 mm


3
- tlakové láhve vysokotlakého rozvodu vzduchu
- gas bottle high pressure air distribution system


4
- první úsek ponorky (torpédový)
- first section submarine (torpedo)


5
- záložní torpéda se systémem rychlého nabíjení
- reserve torpedos with fast loading system


6
- aparatura torpédového vyhledávacího a řídicího komplex Sargan
- apparatus torpedo direction-finding complex Sargan


7
- akumulátorové baterie
- accumulator battery


8
- cisterna bezbublinkové torpédové střelby
- tank for non-bubble torpedo shooting


9
- přední vyrovnávací nádrž
- front balancig tank


10
- cisterna hlavního balastu
- tank for major ballast


11
- druhý úsek ponorky (radioelektronická aparatura a pomocná zařízení)
- second section submarine (radioelectronic apparatus and auxiliary equipment)


12
- kompresorovna vysokotlakého rozvodu vzduchu
- compressor point for high pressure air distribution system


13
- antény pasivního hydroakustického komplexu Jenisej
- antennas from passive hydroaccustic complex Yenisey


14
- sdružený výsuvný stožár pro spojovací prostředky
- combined telescopic pylon for communication equipments


15
- záchranný modul
- rescue module


16
- periskop
- periscope


17
- výsuvný stožár radiolokátoru Čibis
- telescopic pylon for radar Tchibis


18
- výsuvný stožár antény Topol (od kosmického spojovacího systému Molnija
- telescopic pylon for antenne Topol (from satelit communication system Molniya)


19
- výsuvný stožár radiopelengátoru Velso-P
- telescopic pylon from radiopelengator Veslo-P


20
- třetí úsek ponorky (hlavní velitelské stanoviště)
- third section submarine (general command post)


21
- hlavní velitelské stanoviště
- general command post


22
- obytný, medicínský a sanitární prostor
- livig, medical and sanitary area


23
- lodní kuchyně a proviantní sklad
- caboose and food storeroom


24
- čtvrtý úsek ponorky (reaktor)
- fourth section submarine (reactor)


25
- reaktor s parogenerátory, cirkulačními čerpadly a systémem biologické ochrany
- reactor with steam generators, circulating pumps and biological protection


26
- havarijní bóje
- emergency sea mark


27
- pátý úsek ponorky (turbínový)
- fifth section submarine (turbine)


28
- bloková parní turbína
- block steam turbine


29
- šestý úsek ponorky (odsolovacích zařízení a kormidlových pohonů)
- sixth section submarine (desalters and rudder propulsion)


30
- záďový průlez
- rear companion hatchway


31
- lodní hřídel
- ship shaft


32
- olejové cisterny
- oil tank


33
- odsolovací zařízení
- desalter


34
- zadní vyrovnávací nádrž
- rear balancig tank


35
- pohony kormidel
- rudder propulsion


36
- záďové vertikální stabilizítory
- rear vertical stabilizators
SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa) - Projekt 705 Lira - podélný řez / longitudal section

Projekt 705 Lira - podélný řez / longitudal section
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327281 Verze : 0
Projekt 705 Lira - třípohledový nákres / three-look drawing
SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa) - Projekt 705 Lira - třípohledový nákres / three-look drawing

Projekt 705 Lira - třípohledový nákres / three-look drawing
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327302 Verze : 0
Projekt 705 Lira - vnější půdorys a bokorys / outside plan view and side view
SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa) - Projekt 705 Lira - vnější půdorys a bokorys / outside plan view and side view

Projekt 705 Lira - vnější půdorys a bokorys / outside plan view and side view
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327303 Verze : 0
Projekt 705 Lira - půdorys a bokorys řezu / plan view and side view from sectional view
SSN - Projekt 705 Lira (kód NATO: Alfa) - Projekt 705 Lira - půdorys a bokorys řezu / plan view and side view from sectional view

Projekt 705 Lira - půdorys a bokorys řezu / plan view and side view from sectional view
URL : https://www.valka.cz/SSN-Projekt-705-Lira-kod-NATO-Alfa-t893#327304 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více