Main Menu
User Menu

SSN - Améthyste

Amethyste:
Výtlak 2400/2660
Dĺžka: 74 m
Šírka: 7,6
Max. hĺbka ponoru: viac ako 300 m
Pohon: 1 reaktor, 2 turboalternátory, 1 elektromotor 9500 k, záloha diesel generátor 272 k
Rýchlosť: ?/viac ako 25 kn
Posádka: 66
Výzbroj: 4x533 T, 14 ks torpéd a striel


Francúzske námorníctvo prevádzkuje 8 jadrových stíhacích ponoriek, z toho 6 triedy Rubis a 2 triedy Amethyste. Jednotky triedy Amethyste:
S605 Amethyste (1992), S606 Perle (1993)
Z uvedených ponoriek, ktoré na seba veľmi úzko nadväzujú, bol vyvinutý derivát s konvenčným pohonom Turquoise ponúkaný na export. Ten môže byť vybavený aj pohonnou jednotkou AIP (Air Independent Propulsion), ktorá výrazne predlžuje dosah ponorky pod hladinou a jej vytrvalosť. Prvky triedy Amethyste boli použité aj na ponorkách Scorpenne (taktiež pre export).
Triedy Rubis/Amethyste sú určené na plnenie protiponorkových (ASW) aj protilodných (ASuW) úloh, vrátane doprovodov konvojov.


Popis triedy:


Trieda Rubis a Amethyste, najmenšie jadrové stíhacie ponorky v radovej službe na svete, (aj keď sa väčšinou uvádzajú spoločne) sa odlišujú predovšetkým tvarom trupu. Ponorky tr. Rubis majú „plochšie“ trupy s predkom podobným ponorkám typ 209 nemeckej proveniencie. Amethyste má už dokonalý hydrodynamický tvar (Albacore bow) podobný napr. ponorkám tr. Los Angeles či ruským Kilo a i. pre maximálnu redukciu hluku a sonarového odrazu. Trup je vyrobený zo špeciálnej hlbokoťažnej ocele s vysokou pevnosťou, ktorá umožňuje ponor do hĺbky až 300 m. V tejto hĺbke môže zotrvať ľubovoľne dlhý čas (obmedzený len nutnosťou doplnenia zásob) a vďaka vysoko pružným materiálom nie je obmedzený ani počet ponorov a vynorení (prinajmenšom u tr. Amethyste). Trupové inštalácie sa vyznačujú pokročilými technológiami odhlučnenia, vybavenie je inštalované na pružných platformách, sú dôsledne prerušované vibračné väzby na plášť trupu, používajú sa zavesené platformy a pod. Tradične vysoká úroveň je dosiahnutá v oblasti bezpečnosti a odolnosti. Systémy sú zálohované, dôsledne sa monitoruje nie len chod zariadení, ale aj všetky rizikové faktory ako prítomnosť plynov, kvapalín, netesností, či požiaru. Vďaka výhodnému tvarovaniu trupu spolu s dôsledným odhlučnením a kvalitnou lodnou skrutkou, sa ponorky tr. Ametyste vyznačujú vysokou účinnosťou a obtiažnou detekovateľnosťou.
Bojový systém lode je založený na zbraňovom systém DLA 3 a taktickom systéme SAT, ktorý spracováva údaje senzorov vrátane ECM, zaisťuje vyhľadávanie a sledovanie cieľov a navedenie zbraní. Ponorky využívajú sonary nízkofrekvenčný multifunkčný DMUX 20 a pasívny vlečný sonar (towed array) DSUV 62C pracujúci na veľmi nízkych frekvenciách. Na palube je aj navigačný radar typ 1007 (Hughes). Ponorky ďalej disponujú systémom DR 3000U (fr. Námorníctvom označovaný aj ako ARUR-13) so všesmerovými a monopulznými smerovými anténami a anténou na periskope. DR 3000U umožňuje zamerať vysielanie nepriateľského radaru s presnosťou menej ako 1°. Staršie lode Rubis boli vybavené sonarmi DSUV 62, DSUV 22, DUUA 2B DUUX 5.
Výzbroj lodí sa skladá z torpéd alebo/a riadených striel odpaľovaných zo 4 torpédometov ráže 533 mm. Počet vezených torpéd/striel je 14. Torpéda sú typu ECLAN L5 s rýchlosťou 35 kn, 150 kg hlavicou, dosahom 9,5 km pri max. operačnej hĺbke 550 m, s aktívnym/pasívnym sonarovým navedením alebo/a ECLAN F17 mod 2 s návádzaním po kábli s aktívnym/pasívnym koncovým samonavedením, s dosahom 20 km pri max. rýchlosti 40 kn s 250 kg hlavicou. Ďalej môže výzbroj zahrňovať riadené strely MBDA SM-39 Exocet s radarovým aktívnym koncovým samonavedením odolným proti rušeniu, dosahom 50 km a mimoriadne účinnou hlavicou o hmotnosti 165 kg. Exocet umožňuje streľbu salvou, pričom strely sa na ten istý cieľ môžu naviesť z rôznych smerov, v záverečnej fáze letu môžu naviac manévrovať, aby sa znížila pravdepodobnosť zásahu protiraketovými prostriedkami. Pri odpálení z pod hladiny puzdro s Exocetom vystúpi do výšky iba 50 m nad hladinu, kde sa spustí raketový motor na tuhé palivo a strela pokračuje nízkym letom pri hladine mora k cieľu (tzv. sea skimming flight profile). Pre porovnanie podobná strela Sub-Harpoon vystúpi pri odpálení do výšky až 600 m, čo pochopiteľne môže demaskovať polohu lode.
Pohonná sústava lode je založená na tlakovodnom reaktore CAS 48 s výkonom 48 MW s mimoriadne kompaktnou inštaláciou. Energiu dodávajú dva turboalternátory, pohon zaisťuje elektromotor o výkone 9500 k. Záložná pohonná jednotka je Jeumont Schneider 8 PA4 V 185 SM o 270 k.
SSN - Améthyste - Ponorka tr. Améthyste

Ponorka tr. Améthyste
URL : https://www.valka.cz/SSN-Amethyste-t27500#97805Verze : 0
Prosím o opravu tohoto příspěvku ve smyslu pravidel https://www.valka.cz/viewtopic.php/t/15218 nevím proč jsou dvě třídy v jednom příspěvku
URL : https://www.valka.cz/SSN-Amethyste-t27500#97808Verze : 0