Main Menu
User Menu

SSK - Sórjú

Sōryū

そうりゅう

     
Název:
Name:
Sorjú
Originální název:
Original Name:
そうりゅう
Kategorie:
Category:
stíhací útočná ponorka (konvenční)
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
JS Sórjú (SS-501)
JS Unrjú (SS-502)
JS Hakurjú (SS-503)
JS Kenrjú (SS-504)
JS Zuirjú (SS-505)
JS Kokurjú (SS-506)
JS Džinrjú (SS-507)
JS Sekirjú (SS-508)
JS Seirjú (SS-509)
JS Šórjú (SS-510)
JS Órjú (SS-511)
JS Tórjú (SS-512)
Posádka:
Crew:
65 (9 dôstojníkov, 56 poddôstojníkov a mužstva)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
2900 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
4200 t
Délka:
Length:
84 m
Šířka:
Beam:
9,1 m
Ponor:
Draught:
8,5 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 2 x diesel-elektrický motor Kawasaki 12V 25/25 SB (2900 kW)
- 4 x Stirlingov motor Kawasaki Kockums V4-275R
Výkon:
Power:
5965.6 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
1
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
24.1 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
37 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
11297.2 km při rychlosti 12 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
km při rychlosti km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
274 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
6 x 533mm torpédomet HU-606 (max. 30 torpéd Typ 89, alebo rakiet UGM-84 Harpoon)
míny
Vybavení:
Equipment:
- prehľadový rádiolokátor ZPS-6F
- sonar Hughes/Oki ZQQ-71) (1 x predný, 4 bočný a 1 vlečený sonar)
- systém elektronického boja ZLR-3-6
- 2 x 76,2mm podvodné odpaľovacie zariadenie akustických rušičov ADCs
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) od ponorky JS Unrjú (SS-502) ZQQ-7B
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.globalsecurity.org
URL : https://www.valka.cz/SSK-Sorju-t239485#661823Verze : 0
MOD