Main Menu
User Menu
Reklama

SSK - Sórjú

Sōryū class

そうりゅう型 / そうりゅうがた

     
Název:
Name:
Sorjú
Originální název:
Original Name:
そうりゅう型 / そうりゅうがた
Kategorie:
Category:
stíhací útočná ponorka (konvenční)
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
Sórjú (SS-501)
Unrjú (SS-502)
Hakurjú (SS-503)
Kenrjú (SS-504)
Zuirjú (SS-505)
Kokurjú (SS-506)
Džinrjú (SS-507)
Sekirjú (SS-508)
Seirjú (SS-509)
Šórjú (SS-510)
Órjú (SS-511)
Tórjú (SS-512)
Posádka:
Crew:
65 (9 dôstojníkov, 56 poddôstojníkov a mužstva)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
2900 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
4200 t
Délka:
Length:
84,00 m
Šířka:
Beam:
9,09 m
Ponor:
Draught:
8,51 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x diesel-elektrický motor Kawasaki 12V 25/25 SB (2900 kW)
4x Stirlingův motor Kawasaki-Kockums V4-275R
Výkon:
Power:
5965,6 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
1
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
24,1 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
37,0 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
11297,2 km při rychlosti 12,0 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
? km při rychlosti ? km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
274 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
6x 533mm torpédomet HU-606
30x
- Torpédo typ 89
- UGM-84 Harpoon
- miny
Vybavení:
Equipment:
Sonary:
ZQQ-7 1) (1x příďový, 4 boční a 1 vlečený sonarový komplex)

Radary:
ZPS-6F (přehledový radar)

Ostatní:
ZLR-3-6 (systém elektronického boje)
ADCs (2x 76,2mm podvodní odpalovací zařízení akustických rušičů)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) od ponorky Unrjú (SS-502) ZQQ-7B
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.globalsecurity.org
URL : https://www.valka.cz/SSK-Sorju-t239485#661823Verze : 2
MOD
zdroj:
en.wikipedia.org

SSK - Sórjú - třída Sórjú

třída Sórjú
URL : https://www.valka.cz/SSK-Sorju-t239485#703913Verze : 2
MOD