Main Menu
User Menu
Reklama

SS standartenjunker

SS Standartenjunker

SS-Standartenjunker

Automaticky vytvořený seznam držitelů včetně osob později povýšených do vyšší hodnosti
An automatically generated list of holders including persons later promoted to a higher rank

  • Více informací o hodnosti


Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
05.04.1934 Darges, Friedrich Willi Joachim
11.09.1935 Peiper, Joachim
01.04.1938 Kling, Heinrich
DD.MM.1939 Bachmann, Erwin
DD.MM.RRRR Langanke, Fritz
URL : https://www.valka.cz/SS-standartenjunker-t236446#653547Verze : 1
MOD
Reklama