Main Menu
User Menu

SS - Typ U-10

     
Název:
Name:
U-10
Originální název:
Original Name:
U-10
Kategorie:
Category:
pobřežní ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
SMU-10
SMU-11
SMU-15
SMU-16
SMU-17
Posádka:
Crew:
17
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
? t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
127 t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
141 t
Délka:
Length:
28.09 m
Šířka:
Beam:
3.15 m
Ponor:
Draught:
3.03 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
1x dieslový motor (60 ks)
1x elektrický motor (120 ks)
Výkon:
Power:
134.2 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
1
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
12 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
10.2 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
2778 km při rychlosti 9,3 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
83,3 km při rychlosti 7,4 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
50 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
2 × 450 mm torpédomet (2 torpéda)
1x 37 mm/23 (SMU-10, 15, 16, 17)
1x 66 nm/18 (SMU-11)

od listopadu 1917:
2 × 450 mm torpédomet
1x 47 mm/33 (SMU-10, 15, 16, 17)
1x 66 mm/18 (SMU-11)
Vybavení:
Equipment:
-
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/U-10-class_submarine
URL : https://www.valka.cz/SS-Typ-U-10-t242156#669521Verze : 1
MOD
https://en.wikipedia.org/wiki/U-10-class_submarine

SS - Typ U-10 - Tato třída vznikla jako třída německým pobřežních ponorek UB-I. Po dohodě mezi Německým a Rakousko-Uherským císařstvím, bylo 5 ponorek této třídy odkoupeno K.u.K. Kriegsmarine a vznikla z nich třída U-10.
První 2 ponorky (SMU-10 a 11) byly nejdříve provozovány Kaiserliche Marine a zbylé 3 (SMU-15, 16, 17) byly zkonstruovány v Německu, poté vlakem dopraveny do Pule, kde byly vybaveny, spuštěny na vodu a převzaty do K.u.K. Kriegsmarine.

Tato třída ponorek nebyla zvláště úspěšná, SMU-10 a 11 potopili po jednom plavidle, SMU-17 potopila dvě, SMU-16 tři a nakonec SMU-15 potopila 6 lodí o celkové tonáži 8 789 tun, celkově tato třída potopila 13 lodí, o souhrné tonáži 10 291 tun. 

Dodnes se nedochovala jediná ponorka. SMU-16 byla potopena 17. října 1916, zbylé 4 byly v rámci válečných reparací prodány Itálii, která je všechny v roce 1920 nechala sešrotovat.

Na fotografii se nachází SMU-10, první ponorka této třídy. Byla jednou z prvních dvou ponorek, které byly vyrobeny Německým císařstvím, pro něhož krátce sloužily a poté byly předány Rakousko-Uherskému námořnictvu. Na této ponorce mezi jejími 9 kapitány velel i čech, Leo Prášil.

Tato třída vznikla jako třída německým pobřežních ponorek UB-I. Po dohodě mezi Německým a Rakousko-Uherským císařstvím, bylo 5 ponorek této třídy odkoupeno K.u.K. Kriegsmarine a vznikla z nich třída U-10.
První 2 ponorky (SMU-10 a 11) byly nejdříve provozovány Kaiserliche Marine a zbylé 3 (SMU-15, 16, 17) byly zkonstruovány v Německu, poté vlakem dopraveny do Pule, kde byly vybaveny, spuštěny na vodu a převzaty do K.u.K. Kriegsmarine.

Tato třída ponorek nebyla zvláště úspěšná, SMU-10 a 11 potopili po jednom plavidle, SMU-17 potopila dvě, SMU-16 tři a nakonec SMU-15 potopila 6 lodí o celkové tonáži 8 789 tun, celkově tato třída potopila 13 lodí, o souhrné tonáži 10 291 tun.

Dodnes se nedochovala jediná ponorka. SMU-16 byla potopena 17. října 1916, zbylé 4 byly v rámci válečných reparací prodány Itálii, která je všechny v roce 1920 nechala sešrotovat.

Na fotografii se nachází SMU-10, první ponorka této třídy. Byla jednou z prvních dvou ponorek, které byly vyrobeny Německým císařstvím, pro něhož krátce sloužily a poté byly předány Rakousko-Uherskému námořnictvu. Na této ponorce mezi jejími 9 kapitány velel i čech, Leo Prášil.

URL : https://www.valka.cz/SS-Typ-U-10-t242156#678159Verze : 2
MOD