SS - Série XV typ M Maljutka (Projekt 96)

Serie XV typ M Malyutka (Project 96)
Серия XV тип М Малютка (Проект 96)
     
Název:
Name:
Série XV typ M Maljutka (Projekt 96) Serie XV type M Malyutka (Project 96)
Originální název:
Original Name:
Серия XV тип М Малютка (Проект 96)
Kategorie:
Category:
ponorka submersible ship (SS)
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
M-200
M-201
M-202
M-203
M-204
M-205
M-206
M-215
M-216
M-217
M-218
M-234
M-235
M-236 / ORP Mazur (M-101 / P-101 / 302)
M-237
M-238
M-239
M-240
M-241
M-242
M-243
M-244
M-245 / ORP Kujawiak (M-104 / P-104 / 305)
M-246 / ORP Kurp/Mazowsze (M-105 / P-105 / 306)
M-247
M-248
M-249
M-250
M-251
M-252
M-253
M-270 / ORP Podhalanin/Ślązak (M-103 / P-103 / 304)
M-271
M-272
M-273
M-274
M-275
M-276
M-277
M-278
M-279 / ORP Krakowiak (M-102 / P-102 / 303)
M-280
M-281
M-282
M-283
M-284
M-285
M-286
M-287
M-288
M-289
M-290 / ORP Kaszub (M-100 / P-100 / 301)
M-291
M-292
M-293
M-294
M-214
M-219
Posádka:
Crew:
28-32
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
280 t 276 long tons
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t ? long tons
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
350 t 344 long tons
Délka:
Length:
49,5 m 162ft 5in
Šířka:
Beam:
4,4 m 14ft 5in
Ponor:
Draught:
2,8 m 9ft 2in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x dieselový motor (894.8 kW)
2x elektro motor (321 kW)
2x diesel motor (1200 bhp)
2x electric engine (430 bhp)
Výkon:
Power:
kW při ? ot/min bhp at ? rpm
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
14 t 14 long tons
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
29.1 km/h 15,7 kt
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
14.6 km/h 7,9 kt
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
8334 km při rychlosti 14.8 km/h 4500 nm at speed 8 kt
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
157.4 km při rychlosti 5.4 km/h 85 nm at speed 2,9 kt
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
70 m 230 ft
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
4x 533 mm přední torpédomet

1x 45 mm/46 21-K (M-200-203: 1x 45/43 21-K)
2x 7,62 mm kulomet
4x 533 mm (21 in) torpedo tubes

1x 45 mm/46 21-K (M-200-203: 1x 45/43 21-K)
2x 7,62 mm machine gun
Vybavení:
Equipment:
hydrofon:
Mars-8
hydrophone:
Mars-8
Uživatelské státy:
User States:


/
/

/
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.deepstorm.ru
www.waitingwords.com
URL : https://www.valka.cz/SS-Serie-XV-typ-M-Maljutka-Projekt-96-t127764#431840 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více