Main Menu
User Menu

SS - Sentoku

Sentoku

潜特型

     
Název:
Name:
Sentoku
Originální název:
Original Name:
潜特型
Kategorie:
Category:
oceánská ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
I-400
I-401
I-402
I-403 1)
I-404 1)
I-405 1)
Posádka:
Crew:
191 osob / persons
- 21 důstojníků / officers
- 170 poddůstojníků a námořníků / NCO's and seamen
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
5307 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
6655 t
Délka:
Length:
122 m
Šířka:
Beam:
12 m
Ponor:
Draught:
7 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
4x dieselový motor (4x 5700 kW)
2x elektrický motor (2x 1800 kW)
2x pomocný dieselový motor (2x 400 kW)


sada akumulátorů
Výkon:
Power:
22800 2) kW při 410 ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
1750 t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
34.7 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
12 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
69450 km při rychlosti 25.9 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
111.1 km při rychlosti 5.6 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
100 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
3x speciální útočné letadlo Ajči M6A1 Seiran


8x torpédomet ráže 533 mm v přídi
- 20 torpéd


1x 140 mm kanón
- ? kusů munice


3x 25 mm tříhlavňový kanón
- ? kusů munice


1x 25 mm kanón
- ? kusů munice
Vybavení:
Equipment:
1x přehledový vzdušný radiolokátor Typ 3 Model 1


1x přehledový vzdušný a hladinový radiolokátor Typ 2 Model 2


1x varovný radiolokační přijímač E27
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Ponorka vyvinuta k útoku na Panamský průplav


Plánována stavba dalších 13 plavidel (I-406, I-407, I-408, I-409, I-410, I-411, I-412, I-413, I-414, I-415, I-416, I-417)


1) stavba přerušena


2) dieselové motory
elektromotory: 3600 kW při ? ot/min
pomocné dieselové motory: 800 kW při ? ot/min
Zdroje:
Sources:
Sakida Henry, Nila Gary a Takaki Koji: I-400, Japan's Secret Aircraft-Carrying Strike Submarine (Hikoki Publications Limkted, Singapore 2006)
Pacific Wrec Database
The Transpacific Voyage of H.I.J.M.S I-400
Pacific Wrecks - Japan's Secret Aircraft-Carrying Strike Submarine: Objective Panama Canal
World War II Database
World War II in the Pacific
Wikipedia - I-400 class submarine
Wikipedia - List of ships of the Japanese Navy
Wikipedia - I-400
Jim Diodon Web Site - Operational History of the I-400 Class
Free Republic - WWII Japanese submarine found near Hawaii (I-400 Sensuikan Toku class)
Japanese Navy Submarine I-400 class
Navsource
URL : https://www.valka.cz/SS-Sentoku-t102110#371233Verze : 0
Pérová kresba ponorky třídy Sentoku
SS - Sentoku - Japonská oceánská letadlová ponorka třídy Sentoku

Japonská oceánská "letadlová" ponorka třídy Sentoku
URL : https://www.valka.cz/SS-Sentoku-t102110#371249Verze : 0
Do skončenia druhej svetovej vojny sa dokončili tri ponorky tejto triedy: I-400, I-401 a I-402. Práce na ďalších dvoch I-404, dokončenej z 90 percent a I-405 boli prerušené. Všetky tri vojnu prežily, I-400 a I-401 sa po japonskej kapitulácii vzdali američanom a tý ich po dôkladnom preskúšaní potolili v Pacifiku v roku 1946. I-402 bola upravená pre transport ropy do Japonska. Žiadnu prepravnú plavbu nevykonal a v roku 1946 bola potopená pred ostrovom Goto.


Hlavnou zbraňou ponoriek triedy Sentoku bol palubný hydroplán Aiči M6A1 Seiran. V hangári na palube ponorky boly v rozloženom stave prepravované tri lietadlá a diely na štvrté. Štyria dobre vycvičený námorníci vedeli zložiť a pripraviť na vzlet z katapultu jedno lietadlo za cca. sedem minút.


Pri rýchlosti 14 uzlov (25,55 km/hod) bol bojový dosah ponorky 37.500 námorných míl (68.437,5 km).
Maximálna hĺbka ponoru dosahovala 330 stôp (100 metrov).
Viezli 20 torpéd pre palubné torpédomety a pre litadlá štyry letecké torpéda, tri 800 kg bomby a 12 kusov 250 kg bômb a muníciu pre gulomet pozorovatela.Zdroj: ?
URL : https://www.valka.cz/SS-Sentoku-t102110#52762Verze : 0