Main Menu
User Menu

SS - ORP Sokół (N97)

Název / Name: ORP Sokół (ex.HMS Urchin)
Typ / Type: ponorka
Třída / Class: U (2.skupina)
Kódové označení /
Pennant:
N97 (1941 - 1946), P97 (1946 - 1949)
Kýl založen /
Laid down:
09.12.1939
Spuštění na vodu /
Launched:
30.09.1940
Uvedení do služby /
Commissioned:
19.01.1941
Vyřazení /
End service:
prosinec 1948 (sešrotována v září 1949)
Loděnice / Built by: Vickers Armstrong v Barrow-in-Furness, Velká Británie
Velitelé /
Commanders:
kapitan marynarki (později komandor podporucznik) Borys Karnicki (19.01.1941 - 28.07.1942)
kapitan marynarki Jerzy Koziołkowski (28.07.1942 - 12.12.1944)
komandor podporucznik Bolesław Romanowski (12.12.1944 - 07.02.1945)
kapitan marynarki Tadeusz Bernas (07.02.1945 - 17.06.1945)
komandor podporucznik Bolesław Romanowski (17.06.1945 - 29.09.1945)
kapitan marynarki Tadeusz Bernas (29.09.1945 - 03.08.1946)
Potopené lodě /
Sunk ships:

Poznámka / Note: Překlad jména: sokol
max.délka: 59,58 m
ponor: 4,92 m
počet torpm.: 4x torpédomet 533 mm, 8 torpéd
Původně HMS Urchin, 19.01.1941 předána PMW
zdroje:
www.marynarkawojenna.pl
www.polishnavy.pl
http://en.wikipedia.org
www.uboat.net
navalhistory.flixco.info
http://home.cogeco.ca/~gchalcraft/sm/UClass.html
PEJČOCH, Ivo, NOVÁK, Zdeněk, HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě[4]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1993. 374s. ISBN 80-206-0357-3
URL : https://www.valka.cz/SS-ORP-Sokol-N97-t20175#76027Verze : 0
ORP Sokół - na konci periskopu posádka vztyčila vlajku "Jolly Roger" na které jsou zaznamenány válečné úspěchy ponorky.
URL : https://www.valka.cz/SS-ORP-Sokol-N97-t20175#147022Verze : 0
MOD
Historie ORP "Sokół"9.prosince 1939 započala v loděnicích Vickers Armstrongs, v severoanglickém městě Barrow-in-Furness, stavba další ze série původně cvičných ponorek třídy "U". Protože válka popoháněla všechna odvětví průmyslu a loďařský především, již za necelých 10 měsíců, 30.září 1940 spustili angličtí dělníci nehotový trup na vodu. Při slavnostním ceremoniálu dostala budoucí nová loď jméno HMS "Urchin", což znamená mořský ježek.
Dokončovací práce trvaly až do 10.ledna 1941, kdy byla loď připravena na předání Royal Navy. Mezitím však již bylo rozhodnuto, že novou loď převezme exilové Polské válečné námořnictvo.


Polska Marynarka Wojenna měla v té době pouze starší a značně poruchovou ponorkou ORP "Wilk", protože ORP "Orzeł" se nevrátil z boje v červnu 1940 a zbývající polské ponorky, internované ve Švédsku, se nepodařilo diplomatickou cestou získat. Proto se hledaly jiné cesty. Logickým vyústěním snah získat vhodné lodě byla žádost o zapůjčení jedné nebo více ponorek od britského Královského námořnictva. Napomohla tomu i smlouva o spojenectví, uzavřená mezi Velkou Británií a Polskem a její dodatky z 18.11.1939 a 03.12.1940.
Varianta pronájmu byla výhodná také pro Royal Navy, které sice disponovalo rozestavěnými ponorkami, ale chyběly jí vycvičené posádky.


PMW byly nejdříve nabídnuty tři ponorky stavěné původně pro Turecko, které Britové zabavili po vypuknutí války. Polská strana však s nabídkou nebyla spokojena, kromě toho nebyla ani schopna v té době nabízené ponorky obsadit, protože ve Švédsku internované posádky polských ponorek nedostaly povolení k odjezdu a PMW tolik lidí neměla. Britové proto nabídli jednu z již rozestavěných ponorek třídy "U". Zde již Velení Polského válečného námořnictva souhlasilo a volba padla na rozestavěný HMS "Urchin". Poláci původně plánovali pojmenovat novou loď ORP "Urwis", což by odpovídalo i jménům britských ponorek této třídy, ale nakonec bylo rozhodnuto jinak.


Tak došlo k tomu, že 19.ledna 1941 proběhla v Barrow-in-Furness další malá slavnost, když Mrs.Craven, manželka ředitele loděnic Vickers Armstrong, překřtila HMS "Urchin" na ORP "Sokół" a představitelé Royal Navy předali novou ponorku Polskému válečnému námořnictvu. Slavnosti se zúčastnili také vysocí představitelé Polské exilové vlády a námořnictva, generał broni Władysław Sikorski a kontradmirał Jerzy Świrski a velitel britských ponorek, admiral Max Horton.
Velitelem ORP "Sokół" se stal kapitan marynarki Borys Karnicki a 28.ledna 1941 pak byla ponorka loděnicí oficiálně předána Polákům. Velkou část posádky tvořili námořníci z poškozené a opravované ponorky ORP "Wilk", včetně zástupce velitele "ORP "Sokół", kapitana marynarki Bolesława Romanowského (je třeba dodat, že velitel ORP "Wilk" - komandor podporucznik Krawczyk se tomuto kroku velmi bránil, argumentoval oslabením posádky a snížením bojeschopnosti své ponorky, ale proti rozkazu kontradmirała Świrského mnoho nezmohl)Ponorka ORP "Sokół"O několik dnů později ORP "Sokół" vyplul na základnu Holy Loch ve Skotsku, kam dorazil počátkem února 1941. Na základně jej zařadili do 3.ponorkové flotily a začaly třítýdenní zkoušky a školení, které měly zajistit plnou bojeschopnost nové ponorky i její posádky.
V březnu 1941, po ukončení cvičných plaveb, odplul ORP "Sokół" na základnu ve skotském Dundee a po několika dnech pobytu v přístavu pak dále do Portsmouth.
Zde ponorku zařadili do 5.ponorkové flotily a obdržela kódové označení N97. V druhé polovině března ORP "Sokół" vyplul na svou první bojovou plavbu. Jeho cílem bylo okolí francouzského přístavu Brest, kam 22.března 1941 připluly německé bitevní křižníky "Scharnhorst" a "Gneisenau" a stál zde také těžký křižník "Prinz Eugen". Polská ponorka se stala součástí britské blokády Brestu (celkem 12 ponorek), jejímž úkolem bylo zachytit případný pokus německých obrněnců o vyplutí a co nejvíce je poškodit (nebo potopit).
Od dubna až do července 1941 vyplul ORP "Sokół" na další 3 hlídky k pobřeží Bretaně a na Biskajský záliv.


Během plavby, na kterou vyrazila 7.července, zahlédla ponorka 15.července 1941 německou transportní loď s doprovodem dvou eskortních lodí. Eskorta ponorku zahlédla, takže byla nucena se ponořit a na cíl, zaměřený pouze akusticky, vypálila čtyři torpéda. Ani jedno z nich však nezasáhlo.
Zklamaná posádka se se svou lodí vrátila na základnu 23.července 1941.


Od 9. do 26.srpna 1941 absolvoval ORP "Sokół" pátou bojovou plavbu, tentokrát u pobřeží Španělska.


2.září 1941 obdržel velitel polské ponorky rozkaz přesunout se s ORP "Sokół" do Středozemního moře - na Maltu. Již následujícího dne začala nakládka zásob a ponorka byla připravována k vyplutí.
7.září 1941 ORP "Sokół" vyplul z Portsmouth směrem ke Gibraltaru, kam dorazil 15.září a dočasně byl zařazen do 8.ponorkové flotily.
19.září 1941 opustila polská ponorka Gibraltar a jako vzdálený doprovod silně chráněného konvoje devíti lodí, směřujícího na Maltu (operace "Halberd"), hlídkovala u pobřeží Sicílie, poblíž mysu San Vito.


1.října 1941 ORP "Sokół" konečně dosáhl Malty a v přístavu La Valetta byl zařazen do 10.ponorkové flotily.
9.října 1941 ORP "Sokół", spolu s britskými ponorkami HMS "Upholder" a HMS "Unique", vyplul s cílem zachytit a zaútočit na italský konvoj, který směřoval z Neapole do libyjského Tripolisu. Polská ponorka dostala za úkol hlídkovat v oblasti kolem ostrova Lampedusa.
Útok se však nezdařil a ORP "Sokół" připlul zpět do La Valetty 12.října 1941.
O několik dnů později, 23.října, polská ponorka vyrazila na další hlídku. Její trasa tentokrát vedla přes Sicilský průliv a Tyrrhénské moře do Neapolského zálivu (Golfo di Napoli).
28.října 1941 spatřila hlídka na ORP "Sokół", nacházejícího se u ostrova Ischia, asi 3 n.m. od majáku Imperatza, konvoj 4 transportních lodí, doprovázených dvěma torpédovkami a pomocným křižníkem. Kapitan marynarki Karnicki nařídil vypálit čtyři torpéda, z nichž minimálně jedno zasáhlo a poškodilo italský pomocný křižník "Citta di Palermo" (některé zdroje udávají, že polská ponorka italskou loď minula). Doprovodné torpédovky začaly okamžitě shazovat hlubinné pumy, které však vybuchovaly daleko od polské ponorky a nezpůsobily jí žádná poškození.


2.listopadu 1941, během noční plavby v Tyrrhénském moři, ponorka zahlédla nedaleko sicilského mysu San Vito dopravní loď. Protivník rovněž ponorku spatřil, zastavil stroje a spustil záchranné čluny. ORP "Sokół" vystřelil dvě torpéda, která však minula cíl, proto se ponorka přiblížila na vzdálenost asi 400 metrů a odpálila třetí torpédo. To však také loď nezasáhlo a poněvadž čtvrté torpédo bylo poškozeno, velitel Karnicki vydal rozkaz zničit parník střelbou z děla. Po vystřelení 34 granátů se italská loď "Balilla" (2469 BRT) potopila. (podle některých pramenů útočila na loď spolu s polskou ponorkou také HMS "Utmost")
Následujícího dne, 3.listopadu, se ORP "Sokół" vrátil na Maltu.


4.listopadu 1941 navštívil ponorku předseda polské exilové vlády, generał broni Władysław Sikorski. Ponorka dostala tzv. pirátskou vlajku Jolly Roger, na které byly vyznačeny její bojové úspěchy a kapitan marynarki Borys Karnicki obdržel vyznamenání Srebrny Krzyż Virtuti Militari (V.stupně).
Během postoje v přístavu, od 5.do 11.listopadu byly na ponorce provedeny také nejnutnější opravy.


13.listopadu 1941 ORP "Sokół" vyplul na další bojovou plavbu, rozkaz zněl - hlídkovat u pobřeží Řecka kolem Jónských ostrovů. Během této plavby byla ponorka podřízena veliteli 1.ponorkové flotily v Alexandrii.
Podle jeho rozkazu ORP "Sokół" dosáhl za úsvitu 19.listopadu 1941, oblasti poblíž zátoky a města Pylos (italsky Navarino), na západním pobřeží Peloponésu. Ponorka se ponořila do periskopové hloubky a vplula do vod zátoky.
Zde se však, kolem 08:30 zapletla do ocelové protiponorkové sítě. Velitel Karnicki zachoval chladnou hlavu a díky jeho rozkazům se, po složitých manévrech, podařilo po 8 minutách ORP "Sokół" vysvobodit ze zrádné pasti. Neobešlo se to však bez škod - poškozen byl periskop, zmizel torpédový zaměřovač na můstku a anténa. Ponorka zůstala pod hladinou a pokračovala směrem k přístavu. Kolem poledne, ve vzdálenosti asi 1 n.m. od něj, zahlédla italskou torpédovku třídy "Spica" a torpédoborec třídy "Soldati".
V 15:40 polská loď vystřelila 4 torpéda, z nichž dvě později vybuchla. Jedno torpédo však díky chybě gyrokompasu málem trefilo samotnou ponorku. Polský velitel později nahlásil zásah a pravděpodobné potopení torpédoborce. Italské protiponorkové lodě okamžitě zahájily akci a začaly shazovat hlubinné pumy.
Až do 22:00 bylo napočítáno 72 výbuchů, když několik náloží detonovalo poblíž ponorky, ale žádnou škodu nezpůsobily.
Polská loď se vynořila až v noci a posádka se pustila do oprav některých poškození. Válečnou lodí, na kterou ponorka zaútočila, byl pravděpodobně italský torpédoborec "Aviere".
ORP "Sokół" zůstal v oblasti až do 21.listopadu, kdy se naskytla další příležitost k útoku. Ve 23:15, s vysunutým periskopem, nařídil kapitan marynarki Karnicki vypálit další tři torpéda na italský konvoj, vplouvající do přístavu. Minimálně jedno z torpéd zasáhlo a těžce poškodilo italský tanker "Berbera" (2093 BRT). *)


ORP "Sokół" se vrátil 27.listopadu 1941 do La Valetty a putoval do doku, k odstranění utrpěných škod.
Na poslední hlídku v roce 1941 vyplula ponorka 12.prosince, do Tarentského zálivu (Golfo di Taranto). Bez úspěchu se vrátila na Maltu 28.prosince 1941.1.ledna 1942 navštívil ORP "Sokół" opět předseda polské exilové vlády, generał broni Sikorski.
4.ledna ponorka vyplula na další hlídkovou plavbu, jejímž cílem byl znovu Tarentský záliv. V zálivu ORP "Sokół" narazil na velký počet italských protiponorkových lodí a proto se bez úspěchu stáhl. Zpět na základnu v La Valetta se vrátil 21.ledna 1942.


4.února 1942 velitelství flotily vyslalo ORP "Sokół" hlídkovat do tuniského zálivu Gabes.
12.února 1942 večer, zahlédla polská loď poblíž tuniského přístavu Sfax italský trojstěžňový škuner "Giuseppina" (392 BRT), který plul bez vztyčené vlajky. Ponorka se vynořila a vyrazila na hladině za škunerem. Ze vzdálenosti asi 300 metrů zahájila obsluha palubního děla palbu a zasáhla bok plachetnice. Škuner se zastavil a jeho posádka loď opustila v záchranných člunech. Ponorka přirazila k boku trojstěžníku a vysadila na jeho palubu abordážní skupinu, která po zjištění, že loď vezla náklad uhlí z Tripolisu do Tuniska, rozmístila ve strojovně nálože.
Získala také mapy minových polí této oblasti. Jakmile nálože vybuchly, škuner byl dobit palbou z děla.
Následující den, 13.února, ORP "Sokół" odplul do jiného sektoru a v noci zahlédl neidentifikovanou válečnou loď. Ponorka odpálila tři torpéda, která však minula cíl.
Během návratu na Maltu, 19.února, napadly ORP "Sokół" dvě italská letadla, naštěstí pro polskou ponorku neúspěšně. Bez dalších incidentů se pak ORP "Sokół" vrátil zpět do La Valetty.


4.března 1942 vyrazila ponorka do oblasti ostrovů Pantelleria a Lampedusa. Velení převzal dosavadní zástupce velitele, kapitan marynarki Jerzy Koziołkowski, protože kapitan marynarki Karnicki odjel na dovolenou. Zpět se ORP "Sokół" vrátil 16.března, když žádných úspěchů nedosáhl.


17.března 1942 se Malta stala cílem mohutného náletu spojených italských a německých sil. Během útoku vybuchlo poblíž ORP "Sokół" 5 bomb a poškodilo baterie akumulátorů, potrubí stlačeného vzduchu a odvodnění.
18.března byla ponorka odeslána k opravě do loděnice a odplula z Lazaretta do Velkého přístavu, ale hned následující den (19.3.) se stala cílem útoku dvou německých stíhaček, doprovázejících další nálet bombardérů na Maltu. Zásahy projektilů poškodily palubu a věž.
20.března měly být vyměněny baterie akumulátorů, ale dělníci odmítli během neustávajících náletů pracovat, především kvůli vzrůstajícímu počtu obětí. Námořníci a kapitán Karnicki odmítli sedět se založenýma rukama a během následujících dvou dnů dokončili nejnutnější opravy akumulátorů sami.
Nálety pokračovaly a 25.března 1942 byl ORP "Sokół" opět zasažen - během útoku zahynul starszy marynarz Józef Paszek.
26.března se bombardéry soustředily na ponorkovou základnu. Jedna z bomb zasáhla také nábřeží loděnice, u kterého byla polská ponorka vyvázána, ale naštěstí pro spojeneckou loď nevybuchla. Ponorka HMS "P39", umístěná poblíž polské ponorky, už takové štěstí neměla a po výbuchu pumy, která explodovala pod ní, se rozlomila.
27.března byly nálety kvůli špatnému počasí přerušeny a přišel čas na tolik potřebné opravy.
30.března 1942 práce konečně skončily, ale peripetie ponorky měly pokračovat dál.
Poslední březnový den 1942 podniklo letectvo Osy další z náletů na Maltu. V části přístavu, kde byl ORP "Sokół" vyvázán, vybuchlo během útoku 40 pum, z toho tři 1000 kg bomby poblíž polské ponorky a těžce ji poškodily. Výbuchy zničily záďové baterie akumulátorů, poškodily lodní šrouby a trup (později bylo napočítáno,že trup byl proražen na více než 250 místech). Nekonečná práce začala znovu, posádka musela kvůli unikajícímu chlóru pracovat v dýchacích přístrojích.
1.dubna 1942 ORP "Sokół" opět zamířil do loděnice. Kvůli ohlášenému náletu se však práce zastavily a byly obnoveny až za dva dny. Dělníci z loděnic nechtěli pracovat a tak opravovali pouze námořníci z ponorky a dobrovolníci z řad vojáků. Ponorka byla zamaskována a připoutána k boku dílenské lodi "Essex".
Anabáze ponorky pokračovala, když 6.dubna 1942, po přesunutí do jiné části přístavu, byla znovu poškozena během náletu.
8.dubna 1942 opět zaútočila letadla a ORP "Sokół" zasáhly četné střepiny pum, poškozujíc vnější plášť, akumulátory, potrubí, periskopy, antény a můstek.
9.dubna 1942 ponorku přetáhli zpět k "Essexu" a opatřili novou kamufláží. Část akumulátorů byla provizorně vyměněna tak, aby se ORP "Sokół" mohl alespoň ponořit.
10. a 11.dubna 1942 zase zaútočila letadla a práce se zastavily.
12.dubna pozdě v noci ORP "Sokół" již po několikáté změnil místo v přístavu, byly dokončeny opravy jednoho z akumulátorů a ponorka strávila další den na dně zátoky Bighi. Následující dva dny se opět přesouvala, nejdříve na základnu Lazaretto a pak do přístavu Marra Muscetto.
15.dubna 1942 v docích ukončili provizorní a nezbytné opravy a 16.dubna byl ORP "Sokół", po namontování nepoškozených akumulátorů a naložení zásob, připraven opustit Maltu.


17.dubna 1942 ORP "Sokół" konečně vyplul směrem ke Gibraltaru. Ponorka byla prakticky neschopná operačního nasazení, s protékajícími příklopy, poškozenými střepinami a zprohýbanými torpédomety. Všechny tanky - palivové, balastové i pitné, protékaly, trup byl poškozen na několika místech a propouštěl vodu a fungoval pouze jeden manometr hloubkoměru. Zadní baterie akumulátorů nefungovaly a byly odpojeny, přední akumulátory sice pracovaly, ale několik článků bylo poškozených, zlomený pravý lodní šroub odpojili, ponorka plula pouze za pomoci lehce pokřiveného levého šroubu.
28.dubna 1942 ORP "Sokół" konečně vplul do zátoky, chráněné Tárikovou skálou a byl odeslána k opravě.


Těžce poškozenou ponorku opravovali provizorně až do 14.června 1942 a 21.června vyplula z Gibraltaru do Velké Británie.


Na základně v Holy Loch se polská loď objevila po téměř třítýdenní plavbě, 9.července 1942.
Po prohlídce technického stavu ponorky byl ORP "Sokół", 14.července odeslán k důkladné opravě, tentokrát do Blyth. Ve stejný den Boryse Karnického povýšili do hodnosti komandor podporucznik.
28.července 1942 velitel ponorky a dalších sedm členů posádky obdrželo britská vyznamenání. Zároveň byl novým velitelem ORP "Sokół" jmenován kapitan marynarki Jerzy Koziołkowski, dosavadní zástupce velitele.


Od srpna až do prosince 1942 ponorka prošla další, tentokrát generální opravou.
V prosinci 1942 se ORP "Sokół" konečně vrátil do aktivní služby a byl zařazen do 9.ponorkové plotily. Velitelství flotily jej následně vyslalo na bojovou hlídku k pobřeží Norska.Část posádky ORP "Sokół" u věže ponorkyV lednu 1943 vyplul ORP "Sokół" na další patrolu k pobřeží Norska.


V únoru 1943 převeleli polskou ponorku k 7.ponorkové flotile v Dundee a bylo rozhodnuto ORP "Sokół" znovu odeslat do Středomoří.


Po nezbytných přípravách ponorka vyplula 18.března 1943 z Dundee na Maltu.
Nejprve 28.dubna ORP "Sokół" zavítal do Ažíru a 12.května 1943, po více než roce, opět vplul do přístavu La Valetta a stal se součásti 10.ponorkové flotily.
Během plavby z Alžíru do La Valetty o vlásek unikl zkáze, když na něj 5.května 1943 vypálila německá ponorka "U-371" (velitel kapitänleutnant Waldemar Mehl) tři torpéda, která však polskou loď minula.


Po aklimatizaci jej velitel flotily vyslal 31.května 1943 na bojovou plavbu k řeckému pobřeží.
8.června ponorka neúspěšně zaútočila na plachetnici a při návratu na základnu se stala cílem útoku italské ponorky. ORP "Sokół" se včas ponořil a o čtvrthodinu později sám zaútočil na plachetnici, doprovázející nepřátelskou ponorku. Byl však zahnán dalšími doprovodnými loděmi.
Na základnu se polská ponorka vrátila 19.června 1943.


Následovaly další plavby, na přelomu června a července a v srpnu, které ponorce nepřinesly žádné vítězství.


Na čtvrtou plavbu z La Valetty v roce 1943 vyplul ORP "Sokół" začátkem září.
12.září 1943, několik dnů po kapitulaci Itálie, vplula polská ponorka do jihoitalského přístavu Brindisi (podle některých údajů taranovala a potopila před přístavem italský celní člun "AS 71/Meattini") a následně eskortovala zpět na Maltu 6 dopravních lodí. Během cesty se ke konvoji přidaly i italské ponorky "Vettor Pisani" a "Otaria", které se po kapitulaci Itálie vzdaly.


Během následující patroly, 4.října 1943 zaútočila neúspěšně na parník "Gigliola" (743 BRT) a o tři dny později, 7.října 1943, potopil ORP "Sokół" italskou (pod německou vlajkou) transportní loď "Eridania" (7095 BRT) s nákladem munice, která plula u mysu Kamenjak (italsky Capo Promontore) nedaleko italského přístavu Pola (dnes chorvatská Pula).
"Eridania" se stala největší lodí, kterou potopila polská válečná loď během II.světové války.


V té době se z velmi úspěšné plavby u pobřeží Korsiky vrátila zpět na Maltu ORP "Dzik", sesterská loď ORP "Sokół". Díky úspěchům obou polských ponorek je britští námořníci začali nazývat "The Terrible Twins" (Strašlivá dvojčata). Nutno říci, že toto označení přijali polští ponorkáři s nevýslovnou hrdostí a bylo pro ně cennější než mnohá oficiální vyznamenání.

V listopadu 1943 byla polská ponorka převelena k 1.ponorkové flotile se základnou v Bejrůtu.
4.listopadu 1943 odtamtud ORP "Sokół" vyplul na bojovou plavbu do Egejského moře, aby narušoval dopravu mezi okupovanými řeckými ostrovy.
11.listopadu 1943 zde, nedaleko ostrova Amorgos, potopil palbou z děla německý škuner "Argentina" (64 BRT).
18.listopadu 1943 mu padla stejným způsobem za oběť další plachetnice, tentokrát poblíž ostrova Santorini.
O den později polská ponorka torpédovala a potopila dva škunery - "Agios Antonios" (145 BRT) a "Konstantinos" (145 BRT), na které narazila v Sitia Bay na severovýchodě Kréty, pravděpodobně 3 rybářské plachetnice a německý pomocný stíhač ponorek "Möwe" (60 BRT), které zaskočila také u Kréty.


Během prosince 1943 absolvovala polská ponorka další patrolu, během níž nejprve narazila, 12.prosince 1943 u ostrova Lemnos, na 4 řecké plachetnice,"Nicolaos Pi.790", "Nicolaos Sy.436", "Nicolaos Sy.262" a "Agios Eleimon Sy.274", které dělostřelbou poslala ke dnu.
16.prosince 1943 potopili polští dělostřelci další řeckou plachetnici východně od přístavu Mudros na ostrově Lemnos.
Příštího dne, 17.prosince, zahlédla hlídka, kolem 7h ranní, poblíž ostrova Lemnos velkou bulharskou transportní loď "Balkan" (3838 BRT). Jedno z vystřelených torpéd loď zasáhlo a poškodilo ji.
Bulharskému parníku se podařilo uniknout, ale jeho osud se naplnil o týden později, 23.prosince 1943, kdy se stal kořistí britské ponorky HMS "Sportsman".


Pro úplnost je třeba dodat, že všechny plachetnice, potopené ORP "Sokół", ač s řeckými názvy a často s částí původní posádky, byly zabaveny Němci a pluly pod německou vlajkou.Ponorka ORP "Sokół" někdy během roku 1943 - na periskopu vlaje Jolly Roger s vyobrazenými úspěchy ponorkyBěhem jedné z bojových plaveb od ledna do března 1944 potopil ORP "Sokół", 12.ledna 1944, řeckou plachetnici (č.53 - opět palbou z děla), na kterou narazil asi 15 n.m. od mysu Stili na ostrově Milos. Tato loď byla zároveň poslední, kterou polské válečné lodě během II.světové války potopily.
O tři dny později byl ORP "Sokół" poškozen hlubinnými náložemi.


Na jaře 1944 Velitelství ponorkového loďtsva definitivně odvelelo ORP "Sokół" z oblasti Středozemního moře a 11.března 1944 velitel dostal rozkaz zamířit do anglického přístavu Plymouth.
Nejprve doplul do Gibraltaru a odtud, 20.března 1944, zamířil ke břehům Anglie. Ze Středomoří ORP "Sokół" odplul společně se svým "Strašlivým dvojčetem", ORP "Dzik".


Do Anglie ponorka dorazila v květnu 1944 a až do srpna stála v loděnici v Blyth kvůli nezbytným opravám.


V září 1944 byla nakrátko zařazena jako školní loď do 9.ponorkové flotily, ale již v listopadu 1944 vyplula na bojovou plavbu k pobřeží Norska.


12.prosince 1944 převzal ponorku, jako nový velitel, komandor podporucznik Bolesław Romanowski a vyplul s ní na další hlídku.V lednu a únoru 1945 ponorka vyplula na dvě bojové plavby, opět k norskému pobřeží, 7.února 1945 pak převzal velení kapitan marynarki Tadeusz Bernas.


V březnu 1945 byl ORP "Sokół" překlasifikován na školní loď a sloužil jako cvičný cíl pro bombardéry RAF.


V období od 17.června do 29.září 1945 nakrátko převzal velení opět Bolesław Romanowski, koncem září se opět vrátil kapitan marynarki Bernas.


27.července 1945 loď přeřadili do zálohy v Dundee. Později ponorka odplula do Harwich, kde ji vyvázali k boku torpédoborce ORP "Burza", který v té době plnil fukci ponorkové základny.V červenci 1946 nařídila britská vláda navrácení všech zapůjčených válečných lodí zpět Royal Navy a tak 3.srpna 1946 nad ORP "Sokół" naposled zavlála polská vlajka. Tentýž den byla ponorka v Lisahally předána Britům, obdržela své původní jméno HMS "Urchin" a taktický znak P97.


Během let 1947 a 1948 sloužil HMS "Urchin" jako školní loď a v prosinci 1948 byl vyřazen.


V září 1949 skončila historie této úspěšné ponorky, když ji v Gateshead firma Dorkin rozebrala do šrotu.ORP "Sokół" se stal jednoznačně nejúspěšnější polskou ponorkou, která se zapojila do bojů II.světové války, když poslal na dno lodě o celkové tonáži více než 10 000 BRT. Jméno úspěšné ponorky z Polského válečného námořnictva nevymizelo a v poválečných letech je nesla ponorka sovětské konstrukce (Projekt 613 - kód NATO Whiskey, 1964-1987) a v současné době ponorka norské (stavěné v Německu) třídy Kobben (2002-současnost).
*) Tyto události jsou pravděpodobně nejvíce diskutovanou a zmytizovanou akcí ORP "Sokół". Autor tohoto článku se na základě všech jemu dostupných pramenů rozhodl popsat akci takovým způsobem, který je podle něj nejblíže pravdě.
Není jisté, že napadeným torpédoborcem byl "Aviere", několik autorů uvádí sesterskou loď "Ascari". Hodně polských pramenů v dřívějších letech tvrdilo, že italský torpédoborec byl ponorkou potopen, avšak tato verze je dnes již prakticky neobhajitelná. Jiné, novější prameny naopak tvrdí, že jej pouze poškodil nebo vůbec nezasáhl a torpéda vybuchla na břehu. Tato verze je nejpravdobnější, protože jak "Aviere" tak "Ascari" se krátce po incidentu v Navarinu zúčastnily bojových akcí, což by po zásahu dvěma torpédy nejspíše nebylo možné. Ke zmatku přispívá i fakt, že autoři se ani neshodnou na datu útoku, někteří uvádí datum 19.listopadu, jiní až 21.listopadu.
Co se týče útoku na tanker "Berbera", část zdrojů uvádí, že ORP "Sokół" italskou loď potopil, což ale autor článku, na základě jemu přístupných zdrojů, považuje za nepravděpodobné.

zdroje:
www.marynarkawojenna.pl
www.uboat.net
home.cogeco.ca
www.warshipsww2.eu
www.mw.mil.pl
www.militarium.net
www.naval-history.net
www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/43-11.htm
http://cs.wikipedia.org
http://pl.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org
http://wp39.pl
http://facta-nautica.graptolite.net/Sokol-I.html
GUNTON, Michael: PONOŘIT!PONOŘIT!. 1.vydání. Praha: DEUS 2005. ISBN 80-86215-73-3, z anglického originálu DIVE!DIVE!DIVE!, Submarines at War, Constable & Robinson Ltd. 2003 přeložil Josef Bartoň
URL : https://www.valka.cz/SS-ORP-Sokol-N97-t20175#263014Verze : 0