Main Menu
User Menu

SS - Kaidai VIa

Kaidai VIa

伊百六十八型

     
Název:
Name:
Kaidai VIa
Originální název:
Original Name:
伊百六十八型
Kategorie:
Category:
oceánská ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
I-168 (I-68)
I-169 (I-69)
I-70
I-171 (I-71)
I-172 (I-72)
I-73
Posádka:
Crew:
68
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
1422 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
2479 t
Délka:
Length:
104,70 m
Šířka:
Beam:
8,20 m
Ponor:
Draught:
4,58 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x dieselový motor Kampon Mk.1A Model 8 (2x 6711 kW)
2x elektromotor (2x 1342 kW)
Výkon:
Power:
13422.6 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
341 t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
42.6 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
15.2 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
25928 km při rychlosti 18.5 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
120.4 km při rychlosti 5.6 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
70 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- 6x torpédomet 533 mm (4x přední. 2x zadní)
-- 14x torpédo Typ 89
- 1x protiletadlový kanón 100 mm Typ 88
- 1x protiletadlový kulomet 13,2 mm
- 1x kulomet 7,7 mm
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:
Velké japonské císařství
Poznámka:
Note:
známá také jako typ KD6A nebo třída I-168
Zdroje:
Sources:
Submarines of the Imperial Japanese Navy
Wikipedia - Kaidai class submarines
Válečné lodě 1939-45 - Japonsko
URL : https://www.valka.cz/SS-Kaidai-VIa-t109220#386614Verze : 0
Třída I-168 Kaidai VIa - perokresba


Zdroj viz úvodní tabulka
SS - Kaidai VIa - Třída I-168 Kaidai VIa

Třída I-168 Kaidai VIa
URL : https://www.valka.cz/SS-Kaidai-VIa-t109220#386642Verze : 0
Název / Name: Kaidai VIa
Typ / Type: ponorka
Délka / Length : (m) 104,70
Šířka / Beam: (m) 8,20
Ponor / Draft: (m) 4,57
Výtlak standardní /
Displacement, standard :
(t)
1400
Výtlak maximální /
Displacement, maximal:
(t)
1785
Výtlak pod hladinou /
Displacement, submerged:
(t)
2440
Pohon / Engines: 2x diesel Kampon Mk 1A model 8 s celkovým výkonem 9000 HP
2x elektromotor s celkovým výkonem 1800 HP
Šrouby množství /
Propellers, No :
(ks/m)
2
Rychlost na hladině /
Speed, surfaced:
(kts)
23,0
Rychlost pod hladinou /
Speed, submerged:
(kts)
8,2
Dosah na hladině /
Range, surfaced:
(Nm/ kts)
14000/10
Dosah pod hladinou /
Range, submerged:
(Nm/ kts)
65/3
Max. hloubka ponoření /
Max depth:
(m)
70,1 (testovaná)
Výzbroj / Armament : 1x 100 mm/68 Typ 88 (I-68, I-69, I-70)
1x 120 mm/40 Typ 11th Year (I-71, I-72, I-73)
1x kulomet 13,2 mm typ 93
1x kulomet 7,7 mm
10x torpédomet 533 mm, 14 torpéd typ 89
Posádka / Complement : 68
Poznámka / Note: zásoba paliva: 341 tunPřehled vyrobených plavidel / Summary of built boats:
I-68
I-69
I-70
I-71
I-72
I-73

Zdroje:
PEJČOCH, Ivo, NOVÁK, Zdeněk, HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě[4]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1993. 374s. ISBN 80-206-0357-3
HRBEK, Ivan, HRBEK, Jaroslav: Loďstva států účastnících se druhé světové války. 1.vydání. Praha: Naše vojsko, 1994. 232s. ISBN 80-206-0245-3
www.combinedfleet.com
https://homepage2.nifty.com/nishidah/e/stc0530.htm
https://candamo.iespana.es/japon/isubmari.htm
navalhistory.flixco.info
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/SS-Kaidai-VIa-t109220#305350Verze : 0