Main Menu
User Menu

SS - Kaičů V

Kaichū V

海中5型

     
Název:
Name:
Kaičů V
Originální název:
Original Name:
海中5型
Kategorie:
Category:
oceánská ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
Ro-29
Ro-30
Ro-31
Ro-32
Posádka:
Crew:
44
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
852.3 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
- t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
886.4 t
Délka:
Length:
74.22 m
Šířka:
Beam:
6.12 m
Ponor:
Draught:
3.73 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
diesel-elektrický:
2x diesel motor
2x elektro motor (894.8 kW)
Výkon:
Power:
kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
- t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
24.1 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
15.7 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
16668 km při rychlosti 18.5 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
157.4 km při rychlosti 7.4 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
50 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
1x 12 cm palubní dělo
4x torpédomet
Vybavení:
Equipment:
-
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
také známá jako třída Ro-29 nebo třída Toku-čů
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/SS-Kaicu-V-t227508#632868Verze : 1
MOD