Main Menu
User Menu

SS - Kaičů I

Kaichū I

海中1型

     
Název:
Name:
Kaičů I
Originální název:
Original Name:
海中1型
Kategorie:
Category:
oceánská ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
Ro-11
Ro-12
Posádka:
Crew:
46
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
720 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
735 t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
1000 t
Délka:
Length:
69.19 m
Šířka:
Beam:
6.35 m
Ponor:
Draught:
3.43 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
diesel-elektrický:
2x diesel motor
2x elektro motor (894.8 kW)
Výkon:
Power:
1938.8 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
60 t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
33.7 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
16.9 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
7408 km při rychlosti 18.5 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
157.4 km při rychlosti 7.4 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
30 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
1x 8 cm palubní dělo
4x torpédomet
Vybavení:
Equipment:
-
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
také známá jako třída Ro-11
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/SS-Kaicu-I-t227504#632863Verze : 1
MOD